zafo law fuldbyrdelse

Fuldbyrdelse

Hvad gør man, når man har en dansk dom, mens de aktiver, som man vil søge dommen fuldbyrdet i, befinder sig i Spanien? Vi hjælper med at opnå spansk anerkendelse af den danske dom, således den kan fuldbyrdes i Spanien.

Skal vi hjælpe dig med at fuldbyrde en dom i Spanien?

Når en retssag i Spanien afsluttes med afsigelse af en dom, vil man som næste step gå over til en ny fase, hvor man vil anmode dommeren om at påbegynde en fuldbyrdelse af dommen. Det er dog ikke altid, at dommen er blevet afsagt i Spanien, og den skal derfor gives retskraft i Spanien, førend den kan blive fuldbyrdet.

Har du ikke en dom men derimod et spansk notardokument, kan det betyde, at du kan gå direkte til fuldbyrdelse uden først at skulle opnå en dom. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis du har lånt penge ud, og du har husket at lade låneaftalen underskrive foran en spansk notar.

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os her for en uforpligtende samtale med udgangspunkt i dit behov.

Ring nu Skriv til os