zafo law skatteretssager

Skatteretssager

Vi fører retssager for danskere imod de spanske skattemyndigheder. Retssager mod offentlige myndigheder i Spanien føres efter en særlig proces, der kaldes Contencioso-Administrativo, og de kan naturligvis også omhandle andre emner end skat. Før en retssag mod en offentligt myndighed kan påbegyndes, skal den først være forsøgt afgjort ved de administrative instanser.

Retssag mod en offentlig myndighed

I Spanien findes der lokale, provinsiale, regionale og nationale myndigheder og en retssag, der skal føres for en domstol med henblik på at en dommer afsiger en dom mod en hvilken som helst af disse offentlige myndigheder, skal føres som en administrativ retssag (contencioso-administrativo). Denne type retssag må ikke forveksles med en almindelig ikke-retslig sag, der føres i det administrative system og afgøres af myndigheden selv.

Skattesag for en domstol

Da en skattesag i det administrative system i sidste ende altid afgøres af en skattemyndighed, kan involvering af en uafhængig part i form af en ”rigtig” dommer være nødvendigt for at kunne få ændret en skatteafgørelse.

Første skridt er at finde ud af, hvilken skattemyndighed der egentlig er ens modpart. De spanske skattebetalinger ender i forskellige myndighedskasser afhængig af hvilken skat, der er tale om, og med skattemyndigheder på lokalt, provinsielt, regionalt og nationalt niveau er dette eksemplet på det komplekse Spanien.

Vi fører retssager om følgende skatter:

  • AJD (dokumentafgift)
  • IP (formueskat)
  • IRPF (indkomstskat for residente)
  • IRNR (indkomstskat for ikke residente)
  • IS (selsskabsskat)
  • ISD (arve- og gaveafgift)
  • ITP (transferskat)
  • IVA (moms)

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os her for en uforpligtende samtale med udgangspunkt i dit behov.

Ring nu Skriv til os