zafo law skatteretssager

Skattetvister

Vi väcker talan för svenskar mot de spanska skattemyndigheterna. Tvister med offentliga myndigheter i Spanien genomförs enligt en speciell process som heter Contencioso-Administrativo, och de kan naturligtvis också hantera andra frågor än skatt. Innan en talan mot en offentlig myndighet kan inledas måste den först ha prövats av de administrativa instanserna.

Väcka talan mot en offentlig myndighet

I Spanien finns det lokala, provinsiella, regionala och nationella myndigheter, och en talan som ska väckas vid en domstol för att en domare ska fatta en dom mot någon av dessa offentliga myndigheter måste väckas som ett administrativt mål (contencioso-administrativo). Denna typ av talan får inte förväxlas med ett allmänt icke-rättsligt mål, som väcks i det administrativa systemet och beslutas av myndigheten själv.

Skattemål inför en domstol

Eftersom ett skattemål i det administrativa systemet i slutändan alltid avgörs av en skattemyndighet, kan en oberoende parts inblandning i form av en ”riktig” domare vara nödvändig för att kunna ändra ett skattebeslut.

Det första steget är att ta reda på vilken skattemyndighet som faktiskt är din motpart. Spanska skattebetalningar hamnar i olika statliga myndighetskassor, beroende på vilken skatt det berör, och med skattemyndigheter på lokal, provinsiell, regional och nationell nivå är detta ett exempel på Spaniens komplexitet.

Vi väcker talan gällande följande skatter:

  • AJD (stämpelskatt)
  • IP (förmögenhetsskatt)
  • IRPF (inkomstskatt för residenta)
  • IRNR (inkomstskatt för icke residenta)
  • IS (bolagsskatt)
  • ISD (arv- och gåvoskatt)
  • ITP (överföringsskatt)
  • IVA (moms)

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss