Integritetspolicy

Vi informerar dig om att dina personuppgifter kommer att behandlas av ZAFO LAW SLP för att hantera din begäran och upprätthålla en professionell och kommersiell relation med dig. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Denna databehandling är nödvändig för att tillgodose din begäran. Dina uppgifter lagras tills du avbokar tjänsten och / eller en rimlig tid har gått sedan vi svarade på din begäran. Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst, korrigera, avbryta, portabilitet och begränsa behandlingen av dina uppgifter genom att kontakta ZAFO LAW SLP på Calle Beethoven, 15, 2nd Floor, Door 7, 08021 Barcelona, Spanien eller på info@zafolaw.com . Bifoga en kopia av ditt ID och korrekt bevis på din identitet. I alla situationer har du rätt att lämna in en ansökan till den spanska dataskyddsbyrån (AEPD).