Bolag, fastighet eller tvist i Spanien?

Zafo Law hjälper svenska, danska och norska bolag att lyckas i Spanien, och vi bistår privata svenskar, danskar och norrmän att förverkliga drömmen om Spanien. Vi skapar värde för skandinaviska advokater när vi hjälper till med att komma igenom det spanska rättssystemet.

Ska vi hjälpa dig?

Bolag Privat Tvister

Bolag, fastighet eller tvist i Spanien?

Zafo Law hjälper danska, svenska och norska bolag att lyckas i Spanien, och vi bistår privata danskar, svenskar och norrmän att förverkliga drömmen om Spanien. Vi skapar värde för skandinaviska advokater när vi hjälper till med att komma igenom det spanska rättssystemet.

Ska vi hjälpa dig?

Bolag Privat Tvistlösning Bolag Privat Tvistlösning
Bringer Spanien tættere på Danmark

Friend of Scandinavia

Zafo Law är en spansk advokatbyrå inriktad mot svenska klienter. En advokatbyrå i enlighet med det moderna samhället, där språk och gränser betraktas som en möjlighet snarare än en begränsning. Vår internationella strategi gör det möjligt för oss att tillgodose våra klienters behov, och är därmed vårt livselixir.

I synnerhet utmärker vi oss genom att vara fokuserade på våra klienter, och inte på bestämda rättsområden. Detta har hänt som en konsekvens av samhällsutvecklingen- där behovet av gränsöverskridande advokatbistånd aldrig har varit större, och som fortsätter att växa.

Zafo Law är specialiserade på den del av den spanska lagen där de internationella elementen spelar en viktig roll. Våra erfarenheter och kompetenser skapar värde för våra klienter och samhället i allmänhet, och vi är inte rädda för att säga att vi är en Friend of Scandinavia.

Vi erbjuder rådgivning på ditt språk

Vi vet att det spanska språket kan uppfattas som ett hinder för dig. Därför erbjuder vi rådgivning på både svenska, danska, engelska och spanska, så att du kan känna dig trygg i din kommunikation med oss.

Sedan etableringen av Zafo Law under 2004, har kontoret uppnått exceptionell erfarenhet av rådgivning till skandinaviska klienter gällande spanska rättsfrågor. De allra flesta ärenden som Zafo Law behandlar innehåller ett internationellt inslag som involverar ett av de skandinaviska länderna.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner och Abogado (spansk advokat)

Legal Mixed Zone

Informationsbrev om spansk lag.

Ladda ner här
Blue Power Partners
Adevinta
lca consultants

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss