Ny spansk solidarisk förmögenhetsskatt som gäller för år 2022

Den 28 december 2022 publicerade den spanska regeringen, via den spanska BOE, en lag som inför en tillfällig ny solidaritetsskatt på förmögenhet.

Eftersom lagen trädde i kraft dagen efter offentliggörandet kommer den solidariska förmögenhetsskatten att behöva betalas redan för år 2022, och för icke skattemässigt bosatta svenskar som äger fastigheter i Spanien innebär det att du omfattas av skyldigheten att betala denna nya förmögenhetsskatt om du per 31.12.2022 hade ett nettovärde i Spanien på mer än 3 miljoner euro.

Det gäller också, även om många under år 2022 med stor glädje kunde läsa att förmögenhetsskatt inte längre behövde betalas i Andalusien. Det måste göras ändå, men det blir istället en solidarisk förmögenhetsskatt som kommer att landa i den centrala spanska statskassan och inte i den lokala.

Den nya solidariska förmögenhetsskatten är till förväxling lik den redan existerande förmögenhetsskatten och den måste ses som centralregeringens trumfkort av de regionala självstyrande regionerna i Madrid och Andalusien i synnerhet, där den allmänna förmögenhetsskatten för närvarande inte betalas, då dessa regioner har antagit ett särskilt avdrag på 100 % i den beräknade förmögenhetsskatten.

Detta kommer inte att vara möjligt i förhållande till den nya solidariska förmögenhetsskatten, eftersom det uttryckligen anges i lagtexten att den ska tas ut i hela Spanien, och att de självstyrande regionerna inte kommer att göra det, på samma sätt som med den allmänna förmögenhetskatten, tillerkännas behörighet att fastställa den solidariska förmögenhetsskattesatsen eller att kunna meddela särskilda avdrag.

I de regioner där den allmänna förmögenhetsskatten fortfarande tas ut kommer denna dock att kunna dras av från den solidariska förmögenhetsskatten, så att förmögenhetsskatt inte tas ut två gånger på samma förmögenhet.

För icke skatteresidenta finns inget grundavdrag vid beräkning av den spanska nettoförmögenheten, medan de första 300.000 euro av den primära bostaden är undantagna för skatteresidenta i Spanien, som också ges ett grundavdrag på 700.000 euro.

Den solidariska förmögenhetsskatten beräknas enligt de skattesatser som visas i tabellen nedan:

Solidarisk förmögenhetsskat år 2022/2023 Euro
Skattepliktig förmögenhet Skatt Intervall %
0 0 3.000.000 0,0
3.000.000 0 2.347.998 1,7
5.347.998 39.916 5.347.998 2,1
10.695.996 152.224 Herefter 3,5

Exempel 1 beräkning av solidarisk förmögenhetsskatt:

Av en skattepliktig nettoförmögenhet på 4 miljoner euro betalas 0 euro av de första 3 miljoner euro och därefter 1,7 % av 1 miljon euro, vilket ger en beräknad solidarisk förmögenhetsskatt på totalt 17 000 euro.

Exempel 2 beräkning av solidarisk förmögenhetsskatt:

Av en skattepliktig nettoförmögenhet på 7 miljoner euro betalas 39 916 euro av de första 5 347 998 euro och därefter 2,1 % av de återstående 1 652 002 euro, vilket ger en beräknad solidarisk förmögenhetsskatt på totalt 74 608 euro.

Av den inledande lagtexten framgår att tanken är att den nya solidariska förmögenhetsskatten endast ska gälla i två år, men samtidigt anges att resultatet ska analyseras efter de två åren för att avgöra om den solidariska förmögenhetsskatten bör då fortsätta eller avskaffas.