Ny spansk solidaritetsformueskat gældende for år 2022

Den 28. december 2022 har den spanske regering via det spanske statstidende, BOE, offentliggjort en lov, hvormed der introduceres en midlertidig ny solidaritetsformueskat.

Eftersom loven trådte i kraft dagen efter sin offentliggørelse vil solidaritetsformueskatten skulle betales allerede for år 2022, og for ikke skatteresidente danskere, der ejer fast ejendom i Spanien, betyder det, at man er omfattet af forpligtelsen til betaling af denne nye formueskat, hvis man pr. 31.12.2022 havde en nettoformue i Spanien på mere end 3 mio euro.

Det gælder også, selvom mange i løbet af år 2022 med stor glæde har kunne læse, at der ikke længere skulle betales formueskat i Andalusien. Det skal der så alligevel, men det bliver i stedet en solidaritetsformueskat, der vil lande i den centrale spanske statskasse og ikke i den lokale.

Den nye solidaritetsformueskat ligner til forveksling den i forvejen eksisterende formueskat, og den må ses som centralregeringens trumf af de regionale selvstyrende regioner i særligt Madrid og Andalusien, hvor den almindelige formuesskat for nuværende ikke betales, da disse regioner har vedtaget et særligt fradrag på 100% i den beregnede formuesskat.

Dette vil ikke kunne ske i forhold til den nye solidaritetsformueskat, da det specifikt fremgår af lovteksten, at den skal opkræves i hele Spanien, og at de selvstyrende regioner ikke på samme måde, som med den almindelige formueskat, vil kunne få tildelt kompetence til at fastsætte solidaritetsformuesskattesatsen eller til at kunne give særlige fradrag.

I de regioner hvor den almindelige formueskat fortsat opkræves, vil denne dog kunne fratrækkes i solidaritetsformueskatten, således at der ikke opkræves en formueskat to gange af den samme formue.

For ikke skatteresidente er der ikke noget bundfradrag ved opgørelsen af den spanske nettoformue, mens de første 300.000 euro af den primære bolig er undtaget for skatteresidente i Spanien, der også gives et bundfradrag på 700.000 euro.

Solidaritetsformueskatten beregnes efter de satser, der fremgår af nedenstående tabel:

Solidaritetsformueskat år 2022/2023 Euro
Skattepligtig formue Skat Interval %
0 0 3.000.000 0,0
3.000.000 0 2.347.998 1,7
5.347.998 39.916 5.347.998 2,1
10.695.996 152.224 Herefter 3,5

Eksempel 1 beregning af solidaritetsformueskat:

Af en skattepligtig nettoformue på 4 mio euro betales der 0 euro af de første 3 mio euro, og herefter 1,7% af 1 mio euro, hvilket giver en beregnet skyldig solidaritetsformuesskat på i alt 17.000 euro.

Eksempel 2 beregning af solidaritetsformueskat:

Af en skattepligtig nettoformue på 7 mio euro betales der 39.916 euro af de første 5.347.998 euro, og herefter 2,1% af de resterende 1.652.002 euro, hvilket giver en beregnet skyldig solidaritetsformuesskat på i alt 74.608 euro.

Af den indledende lovtekst fremgår, at det er tanken, at den nye solidaritetsformuesskat kun skal være gældende i  to år, men samtidig angives det, at resultatet skal analyseres efter de to år med henblik på at tage stilling til om solidaritetsformuesskatten så skal fortsætte eller ophæves.