Retssager

Vi har erfaring med opnåelse af anerkendelse og fuldbyrdelse af dansk dom i Spanien samt retssager der udspringer af konkurs, arv, aftalebrud, erhvervsforhold, skat eller almindelig inddrivelse af et økonomisk krav. Vi fokuserer fra start på valg af den rette proces, og vi tilbyder faste priser, der ligger under de anbefalede honorartakster fra det spanske advokatkollegium.

Vores retssagsområder

Vi behandler retssager inden for flere forskellige områder. Privat og Erhverv er teknisk set civile retssager, hvor vi indenfor Erhverv behandler retssager opstået i erhvervsforhold, mens Privat er retssager omhandlende mere personlige forhold som for eksempel arvesager.

Retssager mod offentlige myndigheder (typisk de spanske skattemyndigheder) har deres egen særlige proces, der på spansk kaldes for ”Contencioso-Administrativo”.

Inden for Konkurs repræsenterer vi typisk kreditor i et spansk konkursbo eller ejerne af en spansk virksomhed der kommer under konkurs. Vi hjælper også danske kuratorer i forhold til danske konkursboers aktiver i Spanien, hvilket dog ikke altid medfører en involvering af en spansk domstol.

Endelig har vi retssager om Fuldbyrdelse i Spanien af for eksempel en dansk dom eller et spansk notarielt oprettet dokument.

Siden etableringen af Zafo Law i 2004 har kontoret opnået ekstraordinær erfaring med rådgivning af danske klienter om spanske retsforhold. Langt de fleste sager, som Zafo Law behandler, indeholder et internationalt element, der involverer Danmark.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner og Abogado (spansk advokat)

Zafo Law Insights

Nyhedsbrev om spansk ret.

Tilmeld dig nu