Insights

Friend of Scandinavia

Zafo Law är advokatbyrån i det moderna samhället, där språk och gränser betraktas som en möjlighet snarare än en begränsning. Vår internationella strategi gör det möjligt för oss att tillgodose våra klienters behov, och är därmed vårt livselixir.

I synnerhet utmärker vi oss med att vi är specialisterade på våra klienter, och inte på bestämda rättsområden. Detta har hänt som en konsekvens av samhällsutvecklingen, där behovet av gränsöverskridande advokatbistånd aldrig har varit större och som forsätter att växa.

Zafo Law är specialiserade på den del av den spanska lagen där det internationella elementen spelar en viktig roll. Våra erfarenheter och kompetenser skapar värde för våra klienter och samhället i allmänhet, och vi är inte rädda för att säga att vi är en Friend of Scandinavia.

Artiklar

Zafo Law Insights

Nyhetsbrev om spansk rätt.

Download

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss