Insights

Aktuellt

Ny spansk solidarisk förmögenhetsskatt som gäller för år 2022

Den 28 december 2022 publicerade den spanska regeringen, via den spanska BOE, en lag som...

EU- domstolen underkänner Spaniens formulär 720 i historiskt beslut

Det flesta personer med skatterättslig hemvist i Spanien har hört talas om det spanska formuläret...

Sandlådor, skattelättnader och talang: nyckelaspekter i Spaniens nya Startup-lag

Spaniens regering har avslutat arbetet med ett nytt lagförslag som ska förbättra förutsättningarna för startups...

Den senaste utgåvan av Legal Mixed Zone nr. 3 ute nu

Vi är glada att återigen kunna presentera ett nytt nummer av vårt informationsbrev om spansk...

Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Spanien?

De flesta tror att de kan befinna sig i Spanien i upp till 183 dagar...

Den senaste utgåvan av Legal Mixed Zone ute nu

Vi är stolta över att kunna presentera den nya utgåvan, nr 2, av vårt informationsbrev...

Spansk skattedeklaration för icke-residenta

Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien måste en gång per år lämna in en spansk självdeklaration...

Zafo Law lanserar ny hemsida

Det är med stort nöje vi kan presentera både vår nya logotyp och hemsida.

Friend of Scandinavia

Zafo Law är advokatbyrån i det moderna samhället, där språk och gränser betraktas som en möjlighet snarare än en begränsning. Vår internationella strategi gör det möjligt för oss att tillgodose våra klienters behov, och är därmed vårt livselixir.

I synnerhet utmärker vi oss med att vi är specialisterade på våra klienter, och inte på bestämda rättsområden. Detta har hänt som en konsekvens av samhällsutvecklingen, där behovet av gränsöverskridande advokatbistånd aldrig har varit större och som forsätter att växa.

Zafo Law är specialiserade på den del av den spanska lagen där det internationella elementen spelar en viktig roll. Våra erfarenheter och kompetenser skapar värde för våra klienter och samhället i allmänhet, och vi är inte rädda för att säga att vi är en Friend of Scandinavia.

Artiklar

Ny spansk solidarisk förmögenhetsskatt som gäller för år 2022

Den 28 december 2022 publicerade den spanska regeringen, via den spanska BOE, en lag som...

EU- domstolen underkänner Spaniens formulär 720 i historiskt beslut

Det flesta personer med skatterättslig hemvist i Spanien har hört talas om det spanska formuläret...

Sandlådor, skattelättnader och talang: nyckelaspekter i Spaniens nya Startup-lag

Spaniens regering har avslutat arbetet med ett nytt lagförslag som ska förbättra förutsättningarna för startups...

Digitala nomader

Digitala lösningar i kombination med pandemin har fört med sig mer så kallat internationellt distansarbete,...

Pre-Pack och köp av produktionsenheter i Spanien

På sistone har det så kallade pre-pack blivit mycket omtalat i samband med spanska konkurser....

Spanska anställningsavtal

Den spanska arbetsmaknaden är känd för att vara stel, och svenska företag som är verksamma...

Förvärv av produktionsenheter i Spanien

Coronapandemin har gravt påverkat den spanska ekonomin med en dramatisk nedgång av den ekonomiska aktiviteten...

Spansk inkomstdeklaration för skatteresidenta (IRPF) 2020

Skatteresidenta svenskar i Spanien måste varje år lämna in en spansk inkomstdeklaration för alla sina...

Försäljning av spanska tillgångar i svensk konkurs

Hur ska fordringsägare och konkursförvaltare gå till väga för att sälja en konkursförsatt svensks tillgångar...

Spansk kapitalvinstskatt för skatteresidenta år 2020

Om du är skatteresident i Spanien måste du komma ihåg att deklarera vinster och förluster...

Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Spanien?

De flesta tror att de kan befinna sig i Spanien i upp till 183 dagar...

Spanskt skatteombud

Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien bör förse de spanska skattemyndigheterna med ett spanskt skatteombud. Svenska...

Ledningsorgan i ett spanskt bolag

I Spanien ska ett bolag ledas, förvaltas och företrädas av en av tre möjliga ledningsformer,...

Ny spansk lag om hemarbete via IT och telekommunikation

Den spanska regeringen har vidtagit ny lagstiftning för hemarbete i anställningsförhållanden, som utförs med hjälp...

Spansk förmögenhetsskatt i Andalusien

Den spanska förmögenhetsskatten upphävdes faktiskt från och med inkomståret 2008, men som en följd av...

Spansk skattedeklaration för icke-residenta

Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien måste en gång per år lämna in en spansk självdeklaration...

Spanskt NIE-nummer

Svenskar som vill köpa fastighet i Spanien ska vara uppmärksamma på att samtliga köpare måste...

Spansk advokat eller icke auktoriserad rådgivare?

I Spanien stöter man dessvärre på ett stort antal icke auktoriserade rådgivare, som olagligt erbjuder...

Köp av fastighet i Spanien

Följande är en kort och generell beskrivning av några av de saker man bör vara...

Att starta ett spanskt bolag

Innan du startar ett bolag i Spanien är det nödvändigt att överväga vissa aspekter, dels...

Administrativa uppgifter för spanska bolag

I Spanien är administration och formaliteter i allmänhet av större vikt än i Sverige, och...

Spanskt testamente

I Sverige finns det inget testamentsregister och ett svenskt testamente upprättas inte framför en notarius...

Ansvarsförklaring ersätter ibruktagningstillåtelse i Andalusien

Som ett resultat av de förlamade konsekvenserna av COVID-19 har ett nytt stycke lagts till...

En spricka i principen om lagfartsskydd

Det existerar en farlig spricka i principen om god tro och lagfartsskydd mot tredje part,...

Sandlådor, skattelättnader och talang: nyckelaspekter i Spaniens nya Startup-lag

Spaniens regering har avslutat arbetet med ett nytt lagförslag som ska förbättra förutsättningarna för startups...

Digitala nomader

Digitala lösningar i kombination med pandemin har fört med sig mer så kallat internationellt distansarbete,...

Pre-Pack och köp av produktionsenheter i Spanien

På sistone har det så kallade pre-pack blivit mycket omtalat i samband med spanska konkurser....

Spanska anställningsavtal

Den spanska arbetsmaknaden är känd för att vara stel, och svenska företag som är verksamma...

Förvärv av produktionsenheter i Spanien

Coronapandemin har gravt påverkat den spanska ekonomin med en dramatisk nedgång av den ekonomiska aktiviteten...

Försäljning av spanska tillgångar i svensk konkurs

Hur ska fordringsägare och konkursförvaltare gå till väga för att sälja en konkursförsatt svensks tillgångar...

Ledningsorgan i ett spanskt bolag

I Spanien ska ett bolag ledas, förvaltas och företrädas av en av tre möjliga ledningsformer,...

Ny spansk lag om hemarbete via IT och telekommunikation

Den spanska regeringen har vidtagit ny lagstiftning för hemarbete i anställningsförhållanden, som utförs med hjälp...

Att starta ett spanskt bolag

Innan du startar ett bolag i Spanien är det nödvändigt att överväga vissa aspekter, dels...

Administrativa uppgifter för spanska bolag

I Spanien är administration och formaliteter i allmänhet av större vikt än i Sverige, och...

Ny spansk solidarisk förmögenhetsskatt som gäller för år 2022

Den 28 december 2022 publicerade den spanska regeringen, via den spanska BOE, en lag som...

EU- domstolen underkänner Spaniens formulär 720 i historiskt beslut

Det flesta personer med skatterättslig hemvist i Spanien har hört talas om det spanska formuläret...

Spansk inkomstdeklaration för skatteresidenta (IRPF) 2020

Skatteresidenta svenskar i Spanien måste varje år lämna in en spansk inkomstdeklaration för alla sina...

Spansk kapitalvinstskatt för skatteresidenta år 2020

Om du är skatteresident i Spanien måste du komma ihåg att deklarera vinster och förluster...

Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Spanien?

De flesta tror att de kan befinna sig i Spanien i upp till 183 dagar...

Spansk förmögenhetsskatt i Andalusien

Den spanska förmögenhetsskatten upphävdes faktiskt från och med inkomståret 2008, men som en följd av...

Spansk skattedeklaration för icke-residenta

Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien måste en gång per år lämna in en spansk självdeklaration...

Köp av fastighet i Spanien

Följande är en kort och generell beskrivning av några av de saker man bör vara...

Spanskt testamente

I Sverige finns det inget testamentsregister och ett svenskt testamente upprättas inte framför en notarius...

Ansvarsförklaring ersätter ibruktagningstillåtelse i Andalusien

Som ett resultat av de förlamade konsekvenserna av COVID-19 har ett nytt stycke lagts till...

En spricka i principen om lagfartsskydd

Det existerar en farlig spricka i principen om god tro och lagfartsskydd mot tredje part,...

Sandlådor, skattelättnader och talang: nyckelaspekter i Spaniens nya Startup-lag

Spaniens regering har avslutat arbetet med ett nytt lagförslag som ska förbättra förutsättningarna för startups...

Digitala nomader

Digitala lösningar i kombination med pandemin har fört med sig mer så kallat internationellt distansarbete,...

Spanskt skatteombud

Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien bör förse de spanska skattemyndigheterna med ett spanskt skatteombud. Svenska...

Spanskt NIE-nummer

Svenskar som vill köpa fastighet i Spanien ska vara uppmärksamma på att samtliga köpare måste...

Spansk advokat eller icke auktoriserad rådgivare?

I Spanien stöter man dessvärre på ett stort antal icke auktoriserade rådgivare, som olagligt erbjuder...

Zafo Law Insights

Nyhetsbrev om spansk rätt.

Download

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss