zafo law selskabsret

Selskabsret

I Spanien er aktieselskaber (S.A.) og anpartsselskaber (S.L) de mest anvendte selskabsformer, men hvilken selskabsform er bedst egnet for din virksomhed? Typisk overrasker de spanske formalitetskrav og man bør stille sig selv en række spørgsmål, såsom om en dansk ejeraftale gælder for et spansk selskab? Hvordan skal anparter overdrages? Er du som bestyrelsesmedlem personligt ansvarlig?

Når vi modtager henvendelse fra et nyt selskab ser vi af samme årsag ofte, at person- og ejerkredsen i det spanske selskab juridisk set ikke er den samme som de personer, man havde en forestilling om var ejere eller bestyrelsesmedlemmer, simpelthen fordi man har ordnet formalia uden hensyntagen til spanske regler. Det kunne for eksempel være overdragelse af anparter, ændring af bestyrelsens sammensætning eller indgåelse af ejeraftale via danske dokumenter og ikke ved notarielle spanske ”escrituras”.

Ligeså ofte støder vi på selskaber, der ikke har afholdt den årlige generalforsamling med godkendelse af årsregnskabet, hvorfor selskabets registreringsblad er blevet lukket for yderligere registreringer i det spanske selskabsregister. En situation der ellers tages ganske alvorligt i Danmark, hvor konsekvensen ville være en tvangsopløsning af selskabet.

I Spanien er kravene til dokumentation, stempler og formaliteter til at få øje på. Det betyder, at såvel selskabsstiftelsen og de fleste øvrige selskabsdispostioner skal en tur forbi en spansk notar, før de kan registreres korrekt.

Den letteste og mest fleksible løsning herpå er udpegelse af en spansk advokat som bestyrelsessekretær ”secretario no miembro”, der kan underskrive og attestere notarielle dokumenter på bestyrelsens og generalforsamlingens vegne såsom godkendelse af årsregnskab og vedtægtsændringer.

Zafo Law er bestyrelsessekretær for flere danske datterselskaber i Spanien. Skal vi også være det for jeres selskab?

Rådgivning om selskabsforhold

 • Stiftelse af spansk selskab
 • Bestyrelse
 • Selskabstransaktioner
 • Vedtægter
 • Kapitalforhøjelse
 • Opløsning og likvidering

Rådgivning af aktionærer og bestyrelser

 • Sammensætning og ændring af bestyrelse
 • Fuldmagt til direktør, ansatte: Begrænsninger og ændringer af beføjelser
 • Administrator og bestyrelsesmedlemmers personlige ansvar
 • Ejeraftaler
 • Overdragelse af aktier

Siden etableringen af Zafo Law i 2004 har kontoret opnået ekstraordinær erfaring med rådgivning af danske klienter om spanske retsforhold. Langt de fleste sager, som Zafo Law behandler, indeholder et internationalt element, der involverer Danmark.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner og Abogado (spansk advokat)

Vi rådgiver på dit sprog

Vi ved, at det spanske sprog kan opfattes som en barriere for dig. Derfor tilbyder vi rådgivning på både dansk, svensk, engelsk eller spansk så du kan føle dig tryg i din kommunikation med os.

Blue Power Partners
Adevinta
lca consultants

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os her for en uforpligtende samtale med udgangspunkt i dit behov.

Ring nu Skriv til os