Skat

De spanske skattemyndigheder er blevet meget mere effektive, og man skal være forberedt på, at der vil blive fremsendt påkrav til ens ejendom i Spanien enten vedrørende skatteforhold for ejendommen eller vedrørende øvrige spanske skatteforhold. Ofte med en kort svarfrist, så det gælder om at være hjemme.

Påkrav fra de spanske skattemyndigheder

Henvendelser fra de spanske skattemyndigheder skal besvares i tide. Sker det ikke, vil det ofte blive sanktioneret, og man vil miste muligheden for at gøre indsigelser. Uanset om man bor fast i sin spanske bolig eller ej, så skal der svares på henvendelser fra de spanske myndigheder. Det kan være en udfordring. Især for ikke bosiddende danskere i Spanien, da man ofte kun vil opholde sig i landet i perioder, men særligt da sproget i Spanien er spansk og engelsk ikke accepteres i skattesager.

Spansk skatterepræsentant

Der findes heldigvis en god løsning. Du kan nemlig udpege en skatterepræsentant efter eget valg. Herefter kan de spanske skattemyndigheder, nøjes med at henvende sig til skatterepræsentanten i forbindelse med fremsendelse af påkrav, underretninger mv. Zafo Law er angivet som spansk skatterepræsentant for mange danske ejere af fast ejendom i Spanien. I praksis betyder det, at Zafo Law vil modtage skattemyndighedernes påkrav på vegne af Jer, og vi vil dermed kunne sikre rettidig besvarelse.

Siden 2004 har vi behandlet hundredevis af skattesager i Spanien på vegne af danskere , og vi har dermed opnået solid erfaring med:

  • Arveafgift
  • Besvarelse af påkrav fra de spanske skattemyndigheder
  • Fuld eller begrænset skattepligt til Spanien
  • Repræsentation og førelse af sager for de spanske skattemyndigheder og domstole
  • Skat af fast ejendom
  • Spansk ”forskerordning” (Beckham-reglen)
  • Spansk skatterepræsentant
  • Årlig angivelse af formue uden for Spanien
  • Årlig spansk indkomst- og formueselvangivelse for residente og ikke-residente

Vi fører skattesager ved alle instanser i det administrative system, og vi kan anlægge søgsmål mod de spanske skattemyndigheder ved en domtol, hvis det måtte være nødvendigt for at få medhold.

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os her for en uforpligtende samtale med udgangspunkt i dit behov.

Ring nu Skriv til os