zafo law civilretssager

Civilretssager

Civile retssager, der ikke vedrører et erhvervsforhold, vil for vores klienter typisk omhandle arv eller fast ejendom i Spanien. Det kunne være en uoverensstemmelse mellem arvinger i forhold til fordeling af spansk arv eller et brud på en aftale mellem aftaleparterne vedrørende en fast ejendom beliggende i Spanien. Aftaleparterne kan i den forbindelse være køber, sælger, pantsætter (ejer af ejendom), panthaver (bank eller realkredit), ejendomsmægler, udbyder af ejendomsprojekt m.fl.

Skal vi hjælpe med at føre en retssag for dig i Spanien?

Der er mange forhold, som der skal tages højde for i forbindelse med gennemførelsen af en retssag i Spanien. Ud over den juridiske tvist, der giver anledning til påbegyndelsen af en retssag, har det stor betydning, at den proces, som sættes igang, er den rigtige både i relation til valg af retslig proces og i forhold til den praktiske del af arbejdet.

Fra en retssagsvinkel kan et sagsopdrag inddeles i følgende faser:

Rådgivning

  • Overblik over sagen
  • Retslige muligheder
  • Spørgsmål om forældelse

Muligheder

  • Indsamling af dokumentation
  • Forberedelse af rapport, legal options
  • Søgning efter spanske aktiver

Retssag

  • Udarbejdelse af stævning
  • Retsmøder
  • Dom

Civile retssager

Skal vi hjælpe dig?

Kontakt os her for en uforpligtende samtale med udgangspunkt i dit behov.

Ring nu Skriv til os