zafo law civilretssager

Civila tvister

Civila tvister för våra klienter som inte berör affärsförhållanden, kommer vanligtvis att handla om arv eller fastighet i Spanien. Det kan vara en oenighet mellan arvingarna i förhållande till skiftet av ett spanskt arv, eller ett brott mot avtal mellan de avtalsslutande parterna gällande en fastighet belägen i Spanien. I detta sammanhang kan parterna i avtalet vara en köpare, säljare, intecknare (fastighetsägaren), intecknare (bank eller finansinstitut), fastighetsmäklare, leverantör av fastighetsprojekt m.fl.

Ska vi hjälpa till med att väcka en talan för dig i Spanien?

Det finns många frågor att tänka på i samband med att man utför en stämning i Spanien. Utöver den rättsliga tvisten som ger upphov till att en talan inleds, är det av stor vikt att den inledda processen är den rätta både i relation till valet av rättsprocess, och i relation till den praktiska delen av arbetet.

Ur juridisk synvinkel kan ett ärendeuppdrag delas in i följande faser:

Rådgivning

  • Översikt över ärendet
  • Rättsliga alternativ
  • Deadlines

Alternativ

  • Insamling av dokumentation
  • Utarbetande av rapport, legal options
  • Sökning efter spanska tillgångar

Väcka talan

  • Förberedelse och presentation av stämning
  • Förhandling
  • Dom

Civila tvister

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss