zafo law fuldbyrdelse

Verkställighet

Vad gör du när du har en svensk dom, medan tillgångarna där du vill verkställa domen är i Spanien? Vi hjälper till att uppnå spanskt erkännande av den svenska domen, så att den kan verkställas i Spanien.

Ska vi hjälpa dig att verkställa en dom i Spanien?

När ett rättsmål i Spanien avslutas med en dom, kommer nästa steg att vara en ny fas där domaren uppmanas att inleda verkställigheten av domen. Det är emellertid inte alltid som domen har tillkännagivits i Spanien, och den måste därför ges rättslig kraft i Spanien innan den kan verkställas.

Om du inte har en dom, utan ett dokument undertecknat med en spansk notarie, kan det innebära att du kan gå direkt till verkställigheten utan att först få en dom. Detta kan till exempel vara fallet om du har lånat pengar till någon och du har kommit ihåg att få låneavtalet undertecknat framför en spansk Notarius Publicus.

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss