Spansk skatterepræsentant

Alle ikke-residente ejere af fast ejendom i Spanien bør overfor de spanske skattemyndigheder angive en spansk skatterepræsentant. Danske selskaber med datterselskab i Spanien skal angive én i Spanien bosiddende skatterepræsentant efter eget valg.

Hvad er en spansk skatterepræsentant?

En spansk skatterepræsentant er en fysisk eller juridisk person etableret i Spanien og udpeget af en ikke-resident person eller af et selskab.

Den spanske skatterepræsentant udgør linket mellem den skattepligtige og de spanske skattemyndigheder.

Bør jeg som ikke-resident ejer af fast ejendom i Spanien angive en spansk skatterepræsentant?

Ja!

Selvom der i loven ikke eksisterer en forpligtigelse for ikke-residente ejere af fast ejendom i Spanien til at angive en spansk skatterepræsentant, og dermed heller ikke som udgangspunkt er nogen sanktion, så anbefales det i høj grad at angive en spansk skatterepræsentant.

Dette skyldes, at de spanske skattemyndigheder ellers med bindende virkning vil kunne rette henvendelse på ejendommens adresse i Spanien, ofte med en kort frist til at svare på henvendelsen.

Besvares henvendelsen ikke i tide medfører dette ofte en sanktion eller tab af mulighed for at fremsætte indsigelser.

Hvornår kræves angivelse af en spansk skatterepræsentant?

Der kræves angivelse af en spansk skatterepræsentant i følgende situationer:

  • Dansk selskab der opererer i Spanien via fast driftssted.
  • Dansk selskab med datterselskab i Spanien.
  • Når loven udtrykkeligt angiver det
  • Når det på grund af karakteren af en aktivitet eller transaktion er påkrævet af de spanske skattemyndigheder.
  • Personer eller foretagender bosiddende i skattelylande eller lande med hvilke der ikke er en effektiv udveksling af information.

Digitalt certifikat

Med et digitalt certifikat kan du eller din spanske rådgiver sende og modtage digital post til/fra de offentlige spanske myndigheder. Du får dermed lettere ved at sikre, at der ikke ligger vigtig post fra eksempelvis de spanske skattemyndigheder i en utømt postkasse på din ejendom i Spanien.

Der kan søges om digitalt certifikat via Spaniens Ambassade i Danmark.

Hvorfor kræves angivelse af en spansk skatterepræsentant og hvad gør denne?

De spanske skattemyndigheder har behov for at kunne henvende sig til den ikke-residente med bindende virkning, og på en måde der er let og sikker.

Den spanske skatterepræsentant er herefter ansvarlig for, at henvendelsen fra de spanske skattemyndigheder kommer til den ikke residentes kendskab.

Det er dermed nødvendigt, at der registreres en skatterepræsentant til at forestå denne opgave. 

Er der nogen sanktion for ikke at overholde forpligtelsen til at angive en spansk skatterepræsentant?

Manglende angivelse og registrering af en skatterepræsentant anses for en grov overtrædelse og medfører en sanktion på 2.000,00 euro.

Hvordan får jeg en spansk skatterepræsentant?

Der skal udstedes en notarialfuldmagt til den spanske skatterepræsentant.

Angivelsen af den spanske skatterepræsentant sker herefter ved henvendelse til de spanske skattemyndigheder (skatterepræsentanten forestår denne ekspedition), hvor man har følgende valgmuligheder:

Simpel repræsentation:

Almindelig post anvendes til underretninger, der fremsendes til skatterepræsentanten.

Elektronisk repræsentation uden digitalt certifikat:

 Underretninger fremsendes til skatterepræsentanten digitalt.

 Elektronisk repræsentation med digitalt certifikat:

Underretninger sker digitalt og komplet historik kan tilgås af skatterepræsentanten elektronisk. Personligt fremmøde af den skattepligtige ved ansøgning om digitalt certifikat.

Zafo Law som din spanske skatterepræsentant

  • Vores kontoradresse er din skattemæssige underretningsadresse.
  • Vi kan besvare påkrav på dine vegne.
  • Vi indgiver din spanske selvangivelse.
  • Vi kan bruge dit digitale certifikat.

Skatterepræsentanten skal overfor de spanske skattemyndigheder acceptere angivelsen.

Hvem kan angives som spansk skatterepræsentant?

En hvilken som helst fysisk eller juridisk person, der er skattemæssig hjemmehørende i Spanien, kan angives og registreres som spansk skatterepræsentant.

I lovgivningen anbefales det indirekte, at den spanske skatterepræsentant er en kyndig skatterådgiver.

Det spanske advokatkontor ZAFO LAW kan angives som din spanske skatterepræsentant.

Hvad kan din spanske skatterepræsentant ellers hjælpe med?

Da ikke-residente ejere af fast ejendom i Spanien skal sørge for at indgive årlig spansk selvangivelse til de spanske skattemyndigheder, uanset om man har haft lejeindtægter fra udlejning af sin faste ejendom eller ej, vil det normalt være den spanske skatterepræsentant, der forestår udarbejdelse og indgivelse af den årlige spanske selvangivelse.

Gør som hundredvis af andre danskere der ejer fast ejendom i Spanien, samt flere danske selskaber, og udpeg Zafo Law som din spanske skatterepræsentant.

Læs mere om spansk selvangivelse i vores Fakta Ark om dette emne.

 

Download artikel som pdf – klik her