Spanskt skatteombud

Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien bör förse de spanska skattemyndigheterna med ett spanskt skatteombud.
Svenska företag med dotterbolag i Spanien måste ange ett i Spanien bosatt skatteombud efter eget val.

Vad är ett spanskt skatteombud?

Ett spanskt skatteombud är en fysisk eller juridisk person etablerad i Spanien och utsedd av en icke-resident person eller av ett bolag.

Det spanska skatteombudet utgör länken mellan skattebetalaren och de spanska skattemyndigheterna.

Bör jag som icke-resident ägare av fastighet i Spanien ange ett spanskt skatteombud?

Ja!

Även om det i lagen inte finns någon skyldighet för icke-residenta fastighetsägare i Spanien att utse ett spanskt skatteombud, och kan därmed som utgångspunkt inte heller resultera i en påföljd, rekommenderas det starkt att ange ett spanskt skatteombud.

Detta beror på att de spanska skattemyndigheterna annars kan skicka underrättelser med bindande effekt till fastighetens adress i Spanien, ofta med en kort tidsfrist för att kunna svara på deras förfrågan.

Om deras förfrågan inte besvaras i tid medför detta ofta en påföljd eller förlust av möjlighet till att väcka invändningar.

När krävs ett spansk skatteombud?

Ett spanskt skatteombud måste anges i följande situationer:

  • Svenska bolag som opererar i Spanien via permanent etablering.
  • Svenska bolag med dotterbolag i Spanien.
  • När lagen uttryckligen anger det.
  • När det på grund av arten av en aktivitet eller transaktion krävs av de spanska skattemyndigheterna.
  • Personer eller bolag som bor i skatteparadis eller länder med vilka det inte finns ett effektivt informationsutbyte.

Digitalt certifikat

Med ett digitalt certifikat kan du eller din spanska rådgivare skicka och ta emot digital post till / från de spanska myndigheterna. Detta gör det lättare för dig att säkerställa att det inte finns någon viktig post från till exempel de spanska skattemyndigheterna i en tom brevlåda på din fastighet i Spanien.

Du kan ansöka om ett digitalt certifikat via den spanska ambassaden i Sverige.

Varför krävs ett spanskt skatteombud och vad gör denne?

De spanska skattemyndigheterna måste kunna kontakta icke-residenta personer med bindande verkan och på ett sätt som är enkelt och säkert.

Ett spanskt skatteombud är ansvarig för att underrättelser från de spanska skattemyndigheterna kommer till den icke-residentas kännedom.

Det är därför nödvändigt att ett skatteombud är registrerad för att utföra denna uppgift.

Finns det någon påföljd för att inte uppfylla skyldigheten att ange ett spanskt skatteombud?

Att inte ange ett spanskt skatteombud anses vara en grov överträdelse och medför en påföljd på 2.000,00 euro.

Hur får jag ett spanskt skatteombud?

En notarial fullmakt måste utfärdas till det spanska skatteombudet.

Det spanska skatteombudet hänvisas sedan till de spanska skattemyndigheterna (det spanska skatteombudet ansvarar för denna expedition), där du har följande alternativ:

Enkel representation:
Vanlig post används för underrättelser som skickas till skatteombudet.

Elektronisk representation utan digitalt certifikat:
Underrättelser skickas till skatteombudet digitalt.

Elektronisk representation med digitalt certifikat:
Underrättelser görs digitalt och fullständig historik kan nås av skatteombudet elektroniskt.

Skattebetalarens personliga närvaro är nödvändig vid ansökan om ett digitalt certifikat.

Skatteombudet måste acceptera utnämningen från de spanska skattemyndigheterna.

Zafo Law som ditt spanska skatteombud

  • Vår kontorsadress är din skattemässiga adress för underrättelser.
  • Vi kan svara på skattekrav för din räkning.
  • Vi lämnar in din spanska självdeklaration.
  • Vi kan använda ditt digitala certifikat.

Vem kan anges som spanskt skatteombud?

Alla fysiska eller juridiska personer, som är skattemässigt bosatta i Spanien, kan anges som spanskt skatteombud.

Lagstiftningen rekommenderar indirekt att det spanska skatteombudet är en kunnig skatterådgivare.

Den spanska advokatbyrån ZAFO LAW kan anges som spanskt skatteombud.

Vad kan ditt spanska skatteombud hjälpa till med?

Eftersom icke-residenta ägare av fastighet i Spanien på eget initiativ måste lämna in en spansk självdeklaration till de spanska skattemyndigheterna, oavsett om man har haft hyresintäkter från uthyrning av fastigheten eller inte, kommer det vanligtvis att vara det spanska skatteombudet som förbereder och presenterar den årliga spanska självdeklarationen.

Gör som hundratals andra skandinaver som äger fastigheter i Spanien, liksom flera skandinaviska företag, och utse Zafo Law till ditt spanska skatteombud.

Läs mer om spansk självdeklartion i vårt Fakta Blad om detta ämne.

 

 

Ladda ner som pdf – klicka här