Spansk selvangivelse for skatteresidente (IRPF) 2020

Skatteresidente danskere i Spanien skal indgive spansk selvangivelse, uanset indkomstens størrelse, hvis de vil fratrække dansk skat af indkomst fra Danmark i skatteberegningen i Spanien. Der er frist for indgivelse af spansk selvangivelse den 30. juni 2021.

Hvem skal selvangive?

Generelt skal der ikke indgives selvangivelse når:

 • Lønindkomst < 22.000 euro.
 • Udbetaler tilbageholder spansk skat.
 • Opsparingsindkomst < 1.600 euro.

De generelle regler for, hvornår man er pligtig at indgive spansk selvangivelse som skatteresident i Spanien, er sjældent relevante for danskere, da fradrag for international dobbeltskatning (dansk skat) forudsætter, at der er indgivet spansk selvangivelse.

To indkomsttyper

Der findes overordnet set kun to indkomsttyper, som alskattepligtig indkomst kan opdeles i. Den skattepligtige indkomst kan kun høre til én af disse to ind-komsttyper:

 • Almindelig indkomst, renta general
 • Opsparingsindkomst, renta del ahorro.
Almindelig indkomst Opsparingsindkomst
Indtægt af arbejde Udbytte
Indtægt af fast ejendom Renter
Indtægt af løsøre/rettighed Kapitaliseringsoperationer
Indtægt af erhvervsaktivitet Livs- og invalideforsikringer
Tilregnet/fiktiv indtægt Anden indtægt af kapital
Ikke godtgjort avance Avance og tab

Særligt om indtægter og avance der tilregnes almindelig indkomst

Den almindelige indkomst består også af indtægter, der har karakter af fiktive indtægter eller der som følge af manglende dokumentation/godtgørelse af en reel erhvervsaktivitet ikke accepteres som opsparings-indkomst.

 • Indtægt af sekundær bolig for periode uden udleje.
 • International skattegennemsigtighed (indtægter erhvervet indirekte via en selskabskonstruktion).
 • Investeringsforeninger i skatteparadis.
 • Ejerskab, angivelse og erhvervelse af aktiver og ret-tigheder, der ikke stemmer overens med selvangi-ven indkomst og formue for eksempel via formular 720 om angivelse af formue udenfor Spanien.

Personlige fradrag

Ved opgørelsen af den samlede skattepligtige indkomst gives et personfradrag afhængig af den skatte-pligtiges personlige og familiære forhold.

Personlige fradrag Euro
Personfradrag < 65 år 5.550
Personfradrag > 65 år 6.650
Personfradrag > 75 år 6.900
Børnefradrag pr. barn 2.400 – 4.500
Invaliditetsgrad 33% – 65% 3.000 – 6.000
Invaliditetsgrad > 65% 9.000 – 12.000

Andre fradrag i almindelig indkomst

Der gives fradrag for indbetaling til pension, bidrag til social sikring og (familiers) fælles selvangivelse.

Dokumentation

Spanien modtager oplysninger om danske indtægter fra Danmark, og stemmer beløb ikke med de beløb, der er selvangivet, fremsendes et påkrav om indlevering af dokumentation.

I Spanien er sproget spansk, og det er derfor kun dokumentation, der er oversat til spansk, der kan forventes godtaget.

Skattesatser for almindelig indkomst

Den samlede skattesats består af den nationale og regionale skattesats.

Skattesatser almindelig indkomst 2020 euro (National)

Indkomst Skat Interval %
0 0 12.450 9,5
12.450 1.183 7.750 12,0
20.200 2.113 15.000 15,0
35.200 4.363 24.800 18,5
60.000 8.951 Herefter 22,5

Skattesatser almindelig indkomst 2020 euro (Madrid)

Indkomst Skat Interval %
0 0 12.450 9,0
12.450 1.121 5.257 11,2
17.707 1.709 15.300 13,3
33.007 3.744 20.400 17,9
53.407 7.396 Herefter 21,0

Skattesatser almindelig indkomst 2020 euro (Andalusien)

Indkomst Skat Interval %
0 0 12.450 9,5
12.450 1.183 7.750 12,0
20.200 2.113 7.800 15,0
28.000 3.283 7.200 15,9
35.200 4.428 14.800 18,8
50.000 7.210 10.000 19,1
60.000 9.120 60.000 23,1
120.000 22.980 Herefter 24,3

Særlige fradrag

De særlige fradrag gives i den beregnede skat, og de er derfor særligt attraktive.

 • Business angel: Fradrag på 30% af en investering på op til 60.000 euro i en start-up. Investor skal have mindre end 40% af aktierne, der skal beholdes i minimum 3 år og maksium 12 år.
 • International dobbeltbeskatning: Der gives fradrag for betalt dansk skat svarende til, hvad der med den effektive gennemsnitlige spanske skattesats skulle være betalt i spansk skat af indkomsten.

De enkelte regioner kan fastsætte egne særlige fradrag, og der findes en lang række af disse..

Skattesatser for opsparingsindkomst

Skattesatser opsparingsindkomst 2020 euro (National + Andalusien)

Indkomst Skat Interval %
0 0 6.000 19,0
6.000 1.140 44.000 21,0
50.000 10.380 Herefter 23,0

Eksempel beregning af skat af opsparingsindkomst:

Af en skattepligtig opsparingsindkomst på 40.000 euro udgør indkomstskatten 1.140 euro af de første 6.000 euro, og 21% af de følgende 34.000 euro.

Skemaer for almindelig indkomst læses på samme måde.

Download som pdf – klik her