Spansk formueskat i Andalusien

Den spanske formueskat blev egentlig suspenderet med virkning fra og med indkomståret 2008, men som følge af den alvorlige økonomiske krise, så man sig nødsaget til at vække formueskatten til live igen med virkning for perioden 2011-2016 siden også for 2017-2020.

Hvem er formueskattepligtig?

Spansk formueselvangivelse skal indgives før den 30.06 i det følgende indkomstår, når én af følgende betingelser er opfyldt:

Residente

  • Global nettoformue > 700.000 euro.
  • Global bruttoformue > 2 mio euro.

Ikke residente

  • Spansk nettoformue > 700.000 euro.
  • Spansk bruttoformue > 2 mio euro.

Bruttoformue

Bruttoformuen defineres som værdien af alle aktiver og rettigheder, der ikke er undtaget formuebeskatning.

Aktiver og rettigheder undtaget formuebeskatning

Der er nogle aktiver og rettigheder, som positivt er undtaget formuebeskatning, og de medtages derfor ikke ved opgørelsen af bruttoformuen.

Aktiv / rettighed Undtaget
Primær bolig 300.000 euro
Visse kunstgenstand 2.400 – 90.150 euro
Pensionsordning 100%

Beregning af spansk formueskat

Beregningen af den spanske formueskat i oversigtsform ser således ud:

Beregning af spansk formueskat
Bruttoformue
– Gæld
= Nettoformue
– Bundfradrag
= Formuepligtig formue
x Formueskattesats
= Beregnet formueskat
– Formueskatteloft
– Udenlandsk betalt formueskat
– Lokale særlige fradrag (kan anvendes af EU-residente)
= Skyldig formueskat

Værdiansættelse af fast ejendom

Fast ejendom ansættes som hovedregel til den højeste af følgende tre mulige værdier:

  • Ligningsværdien (valor catastral).
  • Værdi efterprøvet af de spanske skattemyndigheder vedr anden skat (transferskat, arveafgift).
  • Skødepris, anskaffelsesværdi.

Bundfradrag

Hvis der ikke er vedtaget et lokalt bundfradrag, kan det nationale bundfradrag anvendes. Hvis det nationale bundfradrag er mere attraktivt end det lokale, kan ikke-residente anvende det nationale.

Bundfradrag 2020 Euro
National 700.000
Andalusien 700.000
Katalonien (residente) 500.000
Katalonien (ikke-residente) 700.000
Madrid 700.000
Mallorca 700.000
Murcia 700.000
Valencia (residente) 600.000
Valencia (ikke-residente) 700.000

De nationale formueskattesatser

De nationale formueskattesatser anvendes, når der ikke lokalt er fastsat andre satser.

Formueskattesatser national 2020 Euro
Skattepligtig formue Skat Interval %
0 0 167.129 0,20
167.129 334 167.123 0,30
334.253 836 334.247 0,50
668.500 2.507 668.500 0,90
1.337.000 8.523 1.337.000 1,30
2.673.999 25.904 2.673.999 1,70
5.347.998 71.362 5.347.998 2,10
10.695.996 183.670 Herefter 2,50

Eksempel national formueskatteberegning:

Af en skattepligtig formue på 500.000 euro udgør formueskatten 836 euro af de første 334.253 euro, og 0,5% af den resterende skattepligtige formue svarende til 829 euro. I alt udgør den spanske formueskat beregnet efter nationale satser dermed 1.665 euro.

Fradrag i den beregnede formueskat

Lokale særlige fradrag i den beregnede formueskat for år 2019 og år 2020.

  • 100% Madrid (2019 og 2020)
  • 75% La Rioja (2019)

Formueskatteloft

Af den skattepligtige indkomst  (avance undtaget) kan indkomst- plus formueskatten maksimalt udgøre 60%. Formueskatten kan dog maksimalt nedsættes til 20% af den beregnede formueskat.

Formueskattesatser Andalusien

Som det ses nedenfor afviger de lokale formueskattesatser i Andalusien kke voldsomt fra de nationale.

Formueskattesatser Andalusien 2020 Euro
Skattepligtig formue Skat Interval %
0 0 167.129 0,24
167.129 401 167.123 0,36
334.253 1.003 334.247 061
668.500 3.042 668.500 1,09
1.337.000 10.328 1.337.000 1,57
2.673.999 31.319 2.673.999 2,06
5.347.998 86.404 5.347.998 2,54
10.695.996 222.243 Herefter 3,03

 

Eksempel formueskatteberegning Andalusien:

Af en skattepligtig formue på 500.000 euro udgør formueskatten 1.003 euro af de første 334.253 euro, og 0,61%, af den resterende skattepligtige formue svarende til 1.011 euro. I alt udgør den spanske formueskat efter satserne i Andalusien dermed 2.014 euro.

 

Download artikel som pdf – klik her