Spansk förmögenhetsskatt i Andalusien

Den spanska förmögenhetsskatten upphävdes faktiskt från och med inkomståret 2008, men som en följd av den allvarliga ekonomiska krisen blev det nödvändigt att återinföra förmögenhetsskatten med verkan för perioden 2011-2016 och senare också för 2017-2020.

Vem är förmögenhetsskattskyldig?

Den spanska förmögenhetsskattedeklarationen måste lämnas in före den 30 juni påföljande inkomstår, när något av följande uppfylls:

Residenta

  • Global nettoförmögenhet > 700.000 euro.
  • Global bruttoförmögenhet > 2 mio euro.

Icke residenta

  • Spansk nettoförmögenhet > 700.000 euro.
  • Spansk bruttoförmögenhet > 2 milj. euro.

Bruttoförmögenhet

Bruttoförmögenheten definieras som värdet på alla tillgångar och rättigheter som inte är undantagna från förmögenhetsbeskattning.

Tillgångar och rättigheter undantagna från förmögenhetsbeskattning

Vissa tillgångar och rättigheter är undantagna från förmögenhetsbeskattning, och ingår därför inte i beräkningen av bruttoförmögenheten.

Tillgång / rättighet Undantag
Primär bostad 300.000 euro
Vissa konstföremål 2.400 – 90.150 euro
Pension 100%

Beräkning av förmögenhetsskatt

Beräkningen av den spanska förmögenhetsskatten ser, i sammanfattande form, ut så här:

Beräkning av spansk förmögenhetsskatt
Bruttoförmögenhet
– Skuld
= Nettoförmögenhet
– Grundavdrag
= Skattepliktig förmögenhet
x Förmögenhetsskattesats
= Beräknad förmögenhetsskatt
– Förmögenhetsskattetak
– Betald utländsk förmögenhetsskatt
– Lokala specialavdrag (kan användas av EU-residenta)
= Skyldig förmögenhetsskatt

Värdering av fastighet

Som en allmän regel värderas fastigheter till det högsta av följande tre möjliga värden:

  • Taxeringsvärde (valor catastral)
  • Värde prövat av de spanska skattemyndighe-terna beträffande andra skatter (överlåtelse-skatt, arvsskatt….)
  • Köpeskilling, anskaffningsvärde..

Grundavdrag

Om inget lokalt grundavdrag har antagits, kan det nationella grundavdraget användas. Om det nationella grundavdraget är mer attraktivt än det lokala, kan icke residenta använda det nationella.

Grundavdrag 2020 Euro
Nationell 700.000
Andalusien 700.000
Katalonien (residenta) 500.000
Katalonien (ikke-residenta) 700.000
Madrid 700.000
Mallorca 700.000
Murcia 700.000
Valencia (residenta) 600.000
Valencia (ikke-residenta) 700.000

Nationella förmögenhetsskattesatser

De nationella förmögenhetsskattesatserna tillämpas när inga andra skattesatser fastställs lokalt.

Nationell förmögenhetsskatt 2020 Euro
Skattepliktig förmögenhet Skatt Intervall %
0 0 167.129 0,20
167.129 334 167.123 0,30
334.253 836 334.247 0,50
668.500 2.507 668.500 0,90
1.337.000 8.523 1.337.000 1,30
2.673.999 25.904 2.673.999 1,70
5.347.998 71.362 5.347.998 2,10
10.695.996 183.670 Här efter 2,50

Exempel på nationell beräkning av förmögenhetsskatt:

Av en skattepliktig förmögenhet på 500.000 euro beskattas de första 334.253 euro med 836 euro, och den resterande skattepliktiga förmögenheten med 0,5%, vilket motsvarar 829 euro. Den totala förmögenhetsskatten uppgår således till 1.665 euro.

Avdrag i beräknad förmögenhetsskatt

Lokala specialavdrag i beräknad förmögenhetsskatt för år 2019 och 2020.

  • 100% Madrid (2019 och 2020)
  • 75% La Rioja (2019)

Förmögenhetsskattetak

Av den skattepliktiga inkomsten (exklusive vinst) kan inkomstskatt plus förmögenhetsskatt uppgå till högst 60%. Förmögenhetsskatten kan dock max minskas till 20% av den beräknade förmögenhetsskatten.

Förmögenhetsskattesatser Andalusien

Som framgår nedan skiljer sig förmögenhetsskattesatserna i Andalusien inte kraftigt från de nationella.

Frmögenhetsskatt Andalusien 2020 Euro
Skattepliktig förmögenhet Skatt Intervall %
0 0 167.129 0,24
167.129 401 167.123 0,36
334.253 1.003 334.247 061
668.500 3.042 668.500 1,09
1.337.000 10.328 1.337.000 1,57
2.673.999 31.319 2.673.999 2,06
5.347.998 86.404 5.347.998 2,54
10.695.996 222.243 Här efter 3,03

Exempel på beräkning av förmögenhetsskatt Andalusien:

Av en skattepliktig förmögenhet på 500.000 euro beskattas de första 334.253 euro med 1.003 euro, och den resterande skattepliktiga förmögenheten med 0,61%, vilket motsvarar 1.011 euro. Den totala förmögenhetsskatten uppgår i Andalusien således till 2.014 euro.

 

Ladda ner som pdf – Klicka här