Spansk advokat eller uautoriseret rådgiver?

I Spanien støder man desværre på en lang række uautoriserede rådgivere, der ulovligt tilbyder juridisk rådgivning. Det kan som dansker være vanskeligt at finde ud af, om den rådgivning, man bliver tilbudt nu også kommer fra en rigtig spansk advokat, eller om der er tale om en uautoriseret og dermed ulovlig aktør.

Hvem må tilbyde juridisk rådgivning i Spanien?

I henhold til spansk ret er det kun spanske og udenlandske advokater, der er medlem af det spanske advokatsamfund, Colegio de Abogados, der må rådgive om juridiske forhold i Spanien. Det gælder både i forhold til retslige som ikke-retslige forhold.

Advokater skal have en gyldig ansvarsforsikring

For at en advokat kan tilbyde juridisk rådgivning i Spanien, er det altså et krav, at advokaten er medlem af det spanske Colegio de Abogados.

Kun personer med en juridisk uddannelse kan blive medlem af Colegio de Abogados.

Derved er man sikret, at der er kontrol med, at advokaten efterlever gældende krav og regler om blandt andet etik, ansvarsforsikring, uafhængighed, disciplinærforhold, uddannelse og kvalifikationer m.v.

Dækker en ansvarsforsikring en uautoriseret rådgiver?

Det korte svar er NEJ.

Der findes mange afgørelser, hvor de spanske domstole har anerkendt, at et forsikringsselskab kan afvise at dække et erstatningsansvar for ukorrekt juridisk rådgivning ydet af en person, der ikke er advokat.

Det vil sige, at selvom en uautoriseret rådgiver skulle have haft held til at tegne en ansvarsforsikring, så kan forsikringsselskabet med rette afvise at dække et eventuelt ansvar, da en uautoriseret rådgiver ikke har lov til at udøve juridisk rådgivning.

Advokatselskab eller  uautoriseret rådgivningsselskab?

Advokater kan drive deres virksomhed i et selskab, og Zafo Law S.L.P. er et eksempel herpå.

Af kapitalselskaber er det  kun et S.L.P.,  der lovligt kan tilbyde juridisk rådgivning.

I praksis er de fleste spanske virksomheder (og flere uautoriserede rådgivere) organiseret i selskabsformen, S.L., der er den mest udbredte kapitalselskabsform  i Spanien.

Et S.L. (eller S.A.) selskab kan ikke lovligt tilbyde juridisk rådgivning.

Hvad betyder S.L. og S.L.P.?

Forkortelsen S.L. efter et selskabsnavn betyder, at der er tale om et ”Sociedad Limitada”, det vil sige et spansk selskab med begrænset hæftelse. Det svarer nogenlunde til det danske ApS.

Forkortelsen S.L.P. efter selskabsnavnet indikerer ”Sociedad Limitada Profesional.

Et S.L.P. skal registreres hos Colegio de Abogados, hvorved der sikres kontrol med advokatvirksomheden, og det er derfor også kun i selskabsformen S.L.P., at juridisk rådgivning må tilbydes.

Flertallet af aktionærerne i et S.L.P. skal have spansk advokatbestalling.

I bestyrelsen skal mere end ½ af medlemmerne ligeledes have spansk advokatbestalling. Har selskabet ikke en bestyrelse, skal administrator for selskabet være uddannet advokat og have spansk advokatbestalling.

Må et S.L.P. tilbyde ydelser fra andre erhverv?

Ja og nej.

Et S.L.P. må ikke udover juridisk rådgivning tilbyde ydelser fra andre erhverv, der som følge af risiko for interessekonflikter kan anses for inkompatible.

Det er Colegio de Abogados og Zafo Law´s holdning, at erhverv som ejendomsmægler, valuar eller formidler af finansielle produkter og forsikringer ikke er kompatible erhverv. Der må derfor indenfor disse erhverv ikke samtidig drives virksomhed med juridisk rådgivning eller omvendt.

Advokatselskaber, der tilbyder ydelser fra andre erhverv, hvor der ikke er risiko for interessekonflikter, skal registreres i et særligt register hos Colegio de Abogados.

Hvorfor skal jeg vælge et S.L.P. og ikke et S.L.?

  1. For at sikre at rådgivningen ydes af personer med de krævede professionelle kvalifikationer og kendskab, og ikke af uautoriserede personer uden den nødvendige uddannelse mv.
  2. For at undgå interessekonflikter.
  3. For at sikre at rådgiveren har en gyldig og dækkende ansvarsforsikring.
  4. For at sikre at rådgiveren har tavshedpligt.
  5. For at sikre muligheden for en disciplinærsag.
“Det er kun advokater, der er medlem af Colegio de Abogados, der må rådgive om juridiske forhold i Spanien”

”Undersøg om det firma eller den person, der tilbyder at rådgive dig, nu også er spansk advokat”

Hvordan kan jeg undersøge, om min rådgiver i Spanien er advokat?

Udbed dig rådgiverens medlemsnummer til Colegio de Abogados og få det bekræftet samme sted.

Udbed dig oplysninger om det selskab, som rådgiveren repræsenterer (S.L. eller S.L.P.), og få bekræftet hos det spanske selskabsregister, at der er tale om et S.L.P. selskab.

Du kan tjekke om din rådgiver er spansk advokat via https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/

Download artikel som pdf – klik her