Spansk advokat eller icke auktoriserad rådgivare?

I Spanien stöter man dessvärre på ett stort antal icke auktoriserade rådgivare, som olagligt erbjuder juridisk rådgivning. Det kan som svensk vara svårt att ta reda på om den rådgivning som man erbjuds kommer från en riktig spansk advokat, eller om det är från en icke auktoriserad och därmed olaglig aktör.

Vem kan erbjuda juridisk rådgivning i Spanien?

Enligt spansk lag är det endast spanska och utländska advokater som är medlemmar i det spanska advokat-samfundet, Colegio de Abogados, som får ge råd om juridiska frågor i Spanien. Detta gäller både rättsliga och icke-rättsliga frågor.

Advokater måste ha en giltig ansvarsförsäkring

För att en advokat ska kunna erbjuda juridisk rådgivning i Spanien är det därför ett krav att advokaten är medlem i det spanska Colegio de Abogados.

Endast personer med juridisk utbildning kan gå med i Colegio de Abogados

Detta säkerställer att advokaten följer de krav och regler gällande bland annat etik, ansvarsförsäkring, självständighet, disciplinära frågor, utbildning och kvalifikationer, etc.

Täcker en ansvarsförsäkring en icke auktoriserad rådgivare?

Det korta svaret är NEJ.

Det finns många domar, där de spanska domstolarna har dömt att ett försäkringsbolag kan vägra att täcka ansvar för felaktig juridisk rådgivning som ges av en person, som inte är advokat.

Det vill säga, även om en icke auktoriserad rådgivare skulle ha lyckats med att teckna en ansvarsförsäkring, kan försäkringsbolaget med rätta vägra att täcka ett eventuellt ansvar, eftersom en icke auktoriserad rådgivare inte får tillhandahålla juridisk rådgivning.

Advokatbyrå eller icke auktoriserad rådgivningsbyrå?

Advokater kan driva sin verksamhet i ett företag, och Zafo Law S.L.P. är ett exempel på detta.

Av kapitalbolagen är det endast ett S.L.P.  som lagligt kan erbjuda juridisk rådgivning

I praktiken är de flesta spanska verksamheter (och flera icke auktoriserade rådgivare) organiserade i bolagsformen, S.L., som är den mest använda kapitalbolagsformen i Spanien. 

Ett S.L. bolag kan inte lagligt tillhandahålla juridisk rådgivning.

Vad betyder S.L. och S.L.P.?

Förkortningen S.L. efter ett företagsnamn betyder att det är en ”Sociedad Limitada”, det vill säga ett spanskt bolag med begränsat ansvar. Detta liknar det svenska AB.

Förkortningen S.L.P. efter ett företagsnamn indikerar ”Sociedad Limitada Profesional”.

Ett S.L.P. måste vara registrerat hos Colegio de Abogados, och därmed säkerställa kontrollen av advokatbyrån, och det är därför endast i bolagsformen S.L.P. som juridisk rådgivning kan erbjudas.

Majoriteten av ägarna i ett spanskt S.L.P. måste ha en spansk advokatlegitimation.

I styrelsen måste mer än ½ av medlemmarna likväl ha en spansk advokatlegitimation. Om bolaget inte har en styrelse, måste bolagets direktör (administrador) vara en utbildad advokat och ha en spansk advokatlegitimation.

Kan ett S.L.P. erbjuda tjänster från andra yrken?

Ja och nej. Ett S.L.P. får inte, utöver juridisk rådgivning, erbjuda tjänster från andra yrken som, till följd av risken för intressekonflikter, kan betraktas som oförenliga.

Colegio de Abogados och Zafo Laws ståndpunkt är att yrken som fastighetsmäklare, värderare eller förmedlare av finansiella produkter och försäkringar inte är kompatibla yrken. Följaktligen får företag inom dessa yrken inte samtidigt arbeta med juridisk rådgivning eller tvärtom.

Advokatbyråer som erbjuder tjänster från andra yrken där det inte finns någon risk för intressekonflikt måste registreras i ett särskilt register hos Colegio de Abogados.

Varför ska jag välja ett S.L.P. och inte ett S.L.?

  1. För att säkerställa att rådgivningen ges av personer med erforderlig yrkeskvalifikation och kunskap, och inte av icke auktoriserade personer utan nödvändig utbildning etc.
  2. För att undvika intressekonflikter.
  3. För att säkerställa att rådgivaren har en giltig och omfattande ansvarsförsäkring.
  4. För att säkerställa att rådgivaren har tystnadsplikt.
  5. För att säkerställa möjligheten till en disciplinär åtgärd.

“Det är endast advokater som är medlemmar i det spanska advokatsamfundet, Colegio de Abogados, som får ge råd om juridiska frågor i Spanien”

”Ta reda på om företaget eller personen som erbjuder dig rådgivning faktiskt är en spansk advokat”

Hur kan jag kontrollera om min rådgivare i Spanien är en advokat?

Be om rådgivarens medlemsnummer hos Colegio de Abogados och få det bekräftat på samma plats.

Be om information om företaget som representeras av rådgivaren (S.L. eller S.L.P.) och få bekräftat i det spanska företagsregistret att det handlar om ett S.L.P. bolag.

Du kan kontrollera om din rådgivare är spansk advokat via https://www.abogacia.es/servicios-abogacia/censo-de-letrados/

 

Ladda ner som pdf – klicka här