Fuld eller begrænset skattepligt til Spanien?

De fleste mener, at de kan opholde sig i Spanien i op til 183 dage om året, før de skal betale skat til Spanien som fuld skattepligtige, men også andre forhold har betydning, når det skal vurderes, om man er fuld eller begrænset skattepligtig til Spanien.

Skatteresident og ikke-skatteresident

Når man i Danmark taler om fuld eller begrænset skattepligt, taler man i Spanien om ikke-skatteresident og skatteresident (residente fiscal).

Har man fået residencia betyder det, at man har fået  opholdstilladelse, men det er altså ikke det samme, som at man er blevet skatteresident.

Den offentlige myndighed i forhold til  skatteresidens er agencia tributaria, der ofte blot forkortes til AEAT.

Enten / eller for hele indkomståret

Skattepligten vurderes først efter indkomstårets udløb, og den gælder da for hele det forløbne indkomst-år.

Det vil sige, at man ikke kan være skatteresident en del af året og ikke-skatteresident i resten af året.

Dette er meget anderledes set i forhold til Danmark, hvor fuld skattepligt kan indtræde og gælde fra den ene dag til den anden.

Sædvanlige opholdsted

Der er fuld skattepligt til Spanien for personer, der har deres sædvanlige opholdssted, residencia habitual, i Spanien.

Der er sædvanlig opholdssted i Spanien, når blot én af følgende to betingelser er opfyldt:

  • Ophold i mere end 183 dage.
  • Når centrum eller base for aktiviteter eller økonomiske interesser befinder sig direkte eller indirekte i Spanien.

Herudover gælder der en formodning for sædvanlig opholdssted, når ægtefælle eller mindreårige børn bor i Spanien.

Ophold i mere end 183 dage

Det er ikke en betingelse, at opholdet sker i en sammenhængende periode, men det skal være indenfor ét og samme indkomstår.

Sporadiske fravær fra Spanien medregnes som ophold i Spanien, med mindre disse fravær godtgør.

Spansk forskerordning (Beckham)

Den spanske forskerordning med attraktiv lav beskatning kaldes af mange for Beckhamloven, da den blev indført i forbindelse med fodboldspilleren David Beckham´s skifte til Real Madrid.

Nu kan sportsfolk dog ikke længere bruge denne ordning, men det kan til gengæld alle andre, der flytter til Spanien for at arbejde.

Kontakt os for mere information.

Centrum eller base for aktiviteter eller økonomiske interesser

Hvornår centrum eller base for aktiviteter eller økonomiske interesser befinder sig direkte eller indirekte i Spanien, er i mangel af en mere præcis beskrivelse blevet fortolket som:

  • Det sted hvor man har den største del af sine investeringer koncentreret.
  • Det sted hvorfra man udøver sin virksomhed.
  • Det sted hvorfra man administrerer sine aktiver.
  • Det sted hvorfra man modtager størstedelen af sine indtægter.

Tilflytningssituation

Da man som beskrevet tidligere ikke kan være både skatteresident og ikke-skatteresident i løbet af et indkomstår, er der heller ikke nogen steder, hvor man i skattemæssig henseende melder sig til pr. den dato, hvor man er flyttet til Spanien.

Skattemæssig tilmelding sker i stedet ved, at man indgiver en spansk selvangivelse som skatteresident for det indkomstår, hvor man er blevet skatteresident.

Flytter man for eksempel til Spanien i løbet af den sidste halvdel af år 2021, vil man typisk fortsætte med at være ikke-skatteresident frem til den 31.12.2021 og derfor først tilmelde sig som skatteresident for år 2022 via indgivelse af spansk selvangivelse i løbet af 2023.

Fraflytningssituation

Når man er skatteresident og overvejer at fraflytte Spanien vil der ofte være den forskel i forhold til tilflytning, at man kan have mulighed for at få nogle allerede indbetalte beløb tilbage fra de spanske skattemyndigheder, hvilket bestemt er vanskeligere at lykkes med, end at diskutere om man er blevet skatteresident og skal indbetale som følge af tilflytning.

Hvis man for eksempel fraflytter Spanien i første halvdel af 2021, vil ens arbejdsgiver have tilbageholdt og indbetalt spansk skat af løn i periden fra 01.01.2021 i overensstemmelse med reglerne for skatteresidente, men da skattepligten jo er ”enten eller” for hele indkomståret, vil man i denne situation være ikke-skatteresident gældende fra 01.01.2021 og dermed kun skulle beskattes efter reglerne for ikke-skatteresidente.

Digitalt certifikat

Med et digitalt certifikat kan du eller din spanske rådgiver sende og modtage digital post til / fra de offentlige spanske myndigheder. Du får dermed lettere ved at sikre, at der ikke ligger vigtig post fra eksempelvis de spanske skattemyndigheder i en utømt postkasse på din ejendom i Spanien.

Der kan søges om digitalt certifikat via Spaniens Ambassade i Danmark.

Dokumentation, dokumentation…

Det er vigtigt at notere sig, at formalia tillægges en meget større betydning, end tilfældet er i Danmark og ofte på et niveau, som danskere kun har hovedrysten til overs for.

Udgangspunktet er derfor, at alt i Spanien er vanskeligt, og at man starter opad bakke.

Man bør derfor nøje overveje hvilken dokumentation, der vil kunne godtgøre, om man er skatteresident eller ikke-skatteresident og herefter tilvejebringe og opbevare denne, såfremt det senere måtte blive nødvendigt at kunne forevise den.

I forbindelse med flytning fra Spanien til Danmark vil det for eksempel være en god idé, at der indgives en formular 030 i Spanien og samtidig indhentes en underskrevet og stemplet tilmeldingsblanket fra Skat i Danmark.

Sproget i Spanien er spansk!

Det betyder, at al dokumentation skal forefindes på spansk. Forvent ikke at engelsk er tilstrækkeligt.

Læs mere om spansk skat på vores hjemmeside.

 

Download artikel som pdf – klik her