Historisk afgørelse om den spanske formular 720 afsagt af EU-domstolen

De fleste skatteresidente danskere i Spanien kender til eller har hørt om den spanske formular 720 vedrørende angivelse af formue udenfor Spanien. En omfattende oplysningspligt med voldsomt store bøder for manglende, ufyldestgørende eller for sen indgivelse, og den har de seneste år været et sandt mareridt for både de personer, der er pligtige at oplyse om deres formue udenfor Spanien, som for deres respektive skatterådgivere.

Den 27. januar 2022 har EU-Domstolen endelig afsagt sin dom C-788/19, hvorefter den spanske formular 720 er blevet fundet i strid med EU-retten. Domstolen har fundet, at den udgør en restriktion af den frie bevægelighed af kapital, og den anses for at være ude af proportioner i tre grundlæggende aspekter:

  1. Forældelse er gjort umuligt. Da formular 720 er en informativ formular, hvor manglende indberetning har den konsekvens, at formue udenfor Spanien der ikke er blevet indberettet, anses for en ikke godtgjort avance i det seneste ikke forældede indkomstår og tillægges den skattepligtige almindelig indkomst i dette indkomstår, er det i praksis blevet gjort umuligt at påberåbe sig forældelse.
  2. Repressive sanktioner. Manglende overholdelse af indberetningspligten betragtes som en meget alvorlig skatteforseelse og medfører en proportionel bøde på 150 % af den beregnede skat af værdien af den ikke indberettede formue udenfor Spanien. Denne bøde anses for at være ekstremt repressiv og tillagt de faste bøder for manglende indberetning, kan det i mange tilfælde føre til, at det samlede beløb, som skatteyderen skal betale, overstiger 100 % af værdien af formuen udenfor Spanien.
  3. Ikke proportionelle faste bøder. Da der er tale om en informativ indberetning, står størrelsen af de faste bøder ikke i proportion til de bøder, der gælder for lignende overtrædelser i en rent national sammenhæng.

Spanien pålægges herefter at gennemføre passsende ændringer af reglerne om formular 720.

Skal formular 720 fortsat indberettes?

I dette scenarie kan man stille en række spørgsmål, herunder om der fortsat eksisterer en forpligtelse til at indgive formular 720.

Svaret er ja, og fristen for at indberette formular 720 for år 2021 er den 31. marts 2022.

Det skal forstås, at formular 720 vil fortsætte med at bestå, men ikke konsekvenserne og sanktionerne, der nu skal ændres af Spanien.

I lyset af opblødningen af sanktionsordningen er det et godt tidspunkt at overveje, om det ikke er nu, at skatteresidente i Spanien skal sørge for at regulere og indberette oplysninger om den del af deres formue udenfor Spanien, som man ikke tidligere har fået oplyst de spanske skattemyndigheder om.

Kompensation for betalte bøder eller skat som følge af indkomstregulering?

For de skatteresidente, der allerede har modtaget en bøde eller har set deres formue udenfor Spanien indgå som en ikke godtgjort avance i deres spanske indkomstopgørelse er der med dommen nu åbnet op for, at man kan blive kompenseret.

Hver sag skal vurderes individuelt

Det skal understreges, at der ikke findes en enkelt løsning eller fremgangsmåde, og hvert tilfælde skal analyseres ud fra de konkrete omstændigheder. Selvom dommen er klar, er Spanien et komplekst land, og det er nødvendigt at overveje de proceduremæssige skridt, der kan muliggøre en kompensation.