Spanskt NIE-nummer

Svenskar som vill köpa fastighet i Spanien ska vara uppmärksamma på att samtliga köpare måste ha ett spanskt NIE-nummer. Detta bör man söka i god tid vid Spaniens ambassad i Stockholm.

Vad är ett spanskt NIE-nummer?

I vardagliga tal benämns numret helt enkelt NIE, som är en förkortning för Número de Identidad de Extranjero, vilket direkt översatt till svenska betyder identifikationsnummer för utlänningar.

Det kan bäst jämföras med det svenska personnumret, som på samma sätt identifierar en person i Sverige till de offentliga svenska myndigheterna osv.

Vem ska ha ett spanskt NIE-nummer?

Alla utlänningar (svenskar) med ekonomisk, företagsmässig eller social relation till Spanien.

Detta innebär att du måste skaffa ett NIE-nummer, om du som svensk exempelvis vill köpa fastighet i Spanien, starta ett spanskt företag eller om man som arvinge har ärvt egendom från Spanien.

Det samma gäller för svenskar, som ska utses som administratörer eller styrelseledamot i ett spanskt företag.

Hur ansöker jag om ett spanskt NIE-nummer?

Alla svenskar kan ansöka om spanska NIE-nummer via den spanska ambassaden i Stockholm.

För ytterligare information om NIE-ansökan och avgift vänligen kontakta Spaniens ambassad.

När ska jag ansöka om spanskt NIE-nummer?

Så tidigt som möjligt.

I samband med köp av fastighet eller bildande av ett företag i Spanien är det vid tidpunkten då beslutet fattas om att köpa fastigheten eller starta företaget.

Kan jag ansöka om NIE i Spanien?

Ja, du kan ansöka om spanskt NIE-nummer i Spanien på en lokal polisstation.

Ofta kommer detta dock vara dyrare eftersom du behöver hjälp av en advokat eller annan rådgivare.

Ansök om spanskt NIE-nummer via Spaniens ambassad i Stockholm

Spaniens Ambassad
Djurgårdsvägen 21
115 21 Stockholm
Telefon: +46 8 522 808 00

Ladda ner som pdf – klicka här