Skatt

Om du vill starta ett dotterbolag i Spanien måste ditt svenska bolag utse ett skatteombud som är bosatt i Spanien. Du måste också se till att du rapporterar digitalt till de spanska skattemyndigheterna. Zafo Law kan hjälpa dig och ditt bolag med båda delarna.

Svenska bolag med dotterbolag i Spanien måste utse ett skatteombud som är bosatt i Spanien. Du kan uppge ett valfritt skatteombud. Därefter kan de spanska skattemyndigheterna, med bindande verkan för bolaget, endast kontakta skatteombudet i samband med krav, underrättelser etc.

Dessutom måste alla månatliga, kvartalsvisa och årliga rapporter om bolagsskatt skickas in digitalt till de spanska skattemyndigheterna.

Zafo Law kan hjälpa dig med båda delarna. Du kan utse Zafo Law som ditt spanska skatteombud för ditt dotterbolag i Spanien, och vi kan hantera nödvändig rapportering på vägnar å ditt spanska bolag.

Zafo Law är utsedd som spanskt skatteombud åt flera skandinaviska moderbolag såväl som deras spanska dotterbolag. På så sätt uppfyller båda bolagen de nödvändiga kraven från de spanska skattemyndigheterna.

Bolagsskatt

  • Skatteombud
  • Moms
  • Årliga skatter
  • Skatter kvartalsvis
  • Månatliga skatter
  • Spanska skattekrav

Sedan etableringen av Zafo Law under 2004, har kontoret uppnått exceptionell erfarenhet av rådgivning till skandinaviska klienter gällande spanska rättsfrågor. De allra flesta ärenden som Zafo Law behandlar innehåller ett internationellt inslag som involverar ett av de skandinaviska länderna.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner och Abogado (spansk advokat)

Vi erbjuder rådgivning på ditt språk

Vi vet att det spanska språket kan uppfattas som ett hinder för dig. Därför erbjuder vi rådgivning på både svenska, danska, engelska och spanska, så att du kan känna dig trygg i din kommunikation med oss.

Blue Power Partners
Adevinta
lca consultants

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss