Den senaste utgåvan av Legal Mixed Zone nr. 3 ute nu

Vi är glada att återigen kunna presentera ett nytt nummer av vårt informationsbrev om spansk rätt, Legal Mixed Zone, denna gång nummer 3.

Legal Mixed Zone behandlar lite av varje och är därför relevant läsning för alla de som på ett eller annat sätt har något med Spanien att göra.

I detta nummer kan du bland annat läsa om ett intressant domslut från Mallorca gällande spansk förmögenhetsskatt och möjligheten att göra avdrag för den utestående skulden från ett lån med en fastighet på Mallorca som säkerhet.

Är du ute efter att göra goda affärer i Spanien kommer du att finna läsningen om förvärv av produktionsenheter från spanska företag särskilt intressant.
Den som överväger att starta företag i Spanien kan hitta information om nyckelaspekter att ha i åtanke och för den som redan bedriver verksamhet i Spanien genom ett spanskt bolag finns viktig information om inlämningen av årsredovisningar, obligatoriska bolagsböcker och spanska anställningsavtal.

Under de senaste månaderna har vi lagt fokus på spansk skatt för privatpersoner och publicerat flera nya Faktablad, bland annat om spansk kapitalvinstskatt och begränsad eller obegränsad skattskyldighet i Spanien. I detta nummer av Legal Mixed Zone finner du utdrag från dessa Faktablad tillsammans med ytterligare, ny information om ett ökat fokus från myndigheternas sida på icke skatteresidenta ägare av fastigheter i Spanien.

Slutligen finner svenska idrottare verksamma i spanska handbolls- eller fotbollsklubbar relevant information om den ersättning som de nu har rätt till när deras kontrakt med klubben löper ut.