zafo law specialer

Boutique

Zafo Law har upprättat en separat avdelning där vi fokuserar på rättsområden som alla är unika till följd av graden av specialisering och särskild erfarenhet som de anställda på Zafo Law har inom dessa områden. Förutom vår fördjupade kunskap om skandinaviska frågor i Spanien, rör det sig om Idrottsjuridik (fotboll och handboll), Transport & Sjöfart samt Hypotekslån i fastighet (bank och finansinstitut).

Bringer Spanien tættere på Danmark

Friend of Scandinavia

Zafo Law är en spansk advokatbyrå inriktad mot svenska klienter. En advokatbyrå i enlighet med det moderna samhället, där språk och gränser betraktas som en möjlighet snarare än en begränsning. Vår internationella strategi gör det möjligt för oss att tillgodose våra klienters behov, och är därmed vårt livselixir.

I synnerhet utmärker vi oss genom att vara fokuserade på våra klienter, och inte på bestämda rättsområden. Detta har hänt som en konsekvens av samhällsutvecklingen- där behovet av gränsöverskridande advokatbistånd aldrig har varit större, och som fortsätter att växa.

Zafo Law är specialiserade på den del av den spanska lagen där de internationella elementen spelar en viktig roll. Våra erfarenheter och kompetenser skapar värde för våra klienter och samhället i allmänhet, och vi är inte rädda för att säga att vi är en Friend of Scandinavia.

Sedan etableringen av Zafo Law under 2004, har kontoret uppnått exceptionell erfarenhet av rådgivning till skandinaviska klienter gällande spanska rättsfrågor. De allra flesta ärenden som Zafo Law behandlar innehåller ett internationellt inslag som involverar ett av de skandinaviska länderna.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner och Abogado (spansk advokat)

Blue Power Partners
Adevinta
lca consultants

Zafo Law Insights

Nyhetsbrev om spansk rätt.