Spanskt testamente

zafo law

I Sverige finns det inget testamentsregister och ett svenskt testamente upprättas inte framför en notarius publicus. Ett svenskt testamente är betraktat som ett privat dokument och inte ett offentligt. Det kan därför bli problematiskt att i Spanien använda sig av ett svenskt testamente, och en spaniensvensk bör därför upprätta ett spanskt testamente.

Vem behöver ett spanskt testamente?

I Spanien residenta svenskar och icke-residenta svenskar med tillgångar i Spanien.

Testamente för icke-residenta i Spanien

Vid dödsfall av en icke-resident svensk med tillgångar i Spanien kommer det inte bara behöva utfärdas en bouppteckning och ett arvskifte i Sverige, utan även i Spanien.

En svensk domstol eller boutredningsman kan inte hantera registreringen av ett ägarbyte för en fastighet i Spanien.

En spansk bouppteckning och arvskifte måste därför utfärdas av arvtagarna för att få loss de tillgångar som den avlidne hade i Spanien.

Testamente för residenta i Spanien

Enligt EU:s arvsförordning som trädde i kraft den 17 augusti 2015 ska frågor om arv normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist, och arvsprocessen ska tillämpas enligt det landets lag.

Detta betyder att spansk arvsrätt automatiskt tillämpas i de fall där en avliden svensk var resident i Spanien. Det är dock möjligt att i ett spanskt testamente välja att svensk lag istället ska tillämpas.

För en resident ska det spanska testamentet gälla för samtliga tillgångar, både i- och utanför Spanien, och testamentets innehåll måste överensstämma med svensk lag.

Hur upprättas ett spanskt testamente?

Ett testamente i Spanien bör undertecknas hos en spansk notarius publicus. Undertecknandet måste ske personligen, och originalpass samt spanskt NIE-nummer måste medtas till mötet.

En översättare behöver närvara vid undertecknandet för att säkerställa att testamentets innehåll är ordentligt förstått i de fall då testamentsgivaren inte talar spanska.

I de flesta fall krävs det att det är en översättare, som talar svenska.

Efter undertecknandet registrerar notarius publicus testamentet hos centralregistret för testamenten i Madrid. Ett spanskt testamente kan alltid upphävas och kan därför inte göras oåterkalleligt.

Svenskt testamente?

Även om ett svenskt testamente som utgångspunkt är giltigt i Spanien, måste det förses med en legaliserad spansk översättning samt vissa stämplar i Sverige. Det ska också gå att styrka att testamentet är giltigt och att det är det sista testamente som utfärdats, vilket ibland kan bli problematiskt i och med att testamenten inte registreras i Sverige.

Alla svenska juridiska termer (som tex dödsbo) finns inte i spansk rätt, lika som att dispositioner kan vara giltiga enligt svensk rätt men ogiltiga enligt spansk. Ett svenskt testamente kan därav betraktas som helt eller delvis ogiltigt i Spanien.

Varför upprätta ett spanskt testamente?

  • Säkerställer ett arvskifte i enlighet med svensk lag och undviker tolkningstvivel i Spanien.
  • Ett spanskt testamente gör arvskiftet i Spanien mycket lättare och billigare för arvtagarna.

Särskilda spanska omständigheter

  • Bouppteckningsprocessen startar inte automatiskt.
  • Fastigheter kan endast säljas efter arvskiftet har gjorts.
  • Testamentet kan alltid återkallas.
  • Ett oskiftat dödsbo finns inte i spansk lag.
  • 6-månadersperiod för betalning av spansk arvskatt.

“Make är inte laglig arvtagare enligt spansk lag”

“Ett oskiftat dödsbo finns inte i spansk lag, och det skall därför alltid genomföras ett arvskifte”

”Ett spanskt testamente säkerställer ett arvskifte i enlighet med svensk lag och undviker tolkningstvivel i Spanien”

Testamentsexekutor i Spanien

Det kan rekommenderas att i sitt spanska testamente utse en testamentsexekutor som hjälper till med förvaltningen och skiftandet av de tillgångar som finns i Spanien.

Exekutorn bör vara en jurist med kännedom om den avlidnes egendomar och med gedigen kunskap i spansk arvsrätt. En exekutor kan i Spanien alltid återkallas av arvtagarna.

Zafo Law åtar sig uppdrag som exekutor och hjälper till för att göra arvsprocessen så smidig som möjligt.

Vem ärver enligt spansk lag?

Om spansk lag ska tillämpas, måste arvet fördelas på följande sätt:

 

Ladda ner som pdf – klicka här