Tvister

Vi har erfarenhet av att erhålla erkännanden och verkställighet av skandinaviska domar i Spanien, samt tvister som härrör från konkurs, arv, kontraktsbrott, affärsvillkor, skatt eller allmänna återkrav av ett ekonomiskt anspråk. Vi fokuserar från start på att välja den rätta processen, och vi erbjuder fasta priser enligt det spanska advokatsamfundets rekommenderade arvoden.

Våra tvisteområden

Vi hanterar tvister inom flera olika områden. Privat och Bolag är tekniskt civila tvister, där vi inom Bolag hanterar tvister som uppstår i affärsfrågor, medan Privat är tvister som handlar om mer personliga frågor såsom till exempel arvsärenden.

Tvister mot offentliga myndigheter (vanligtvis de spanska skattemyndigheterna) har sin egen speciella process, som på spanska kallas ”Contencioso-Administrativo”.

Inom Konkurs representerar vi vanligtvis en borgenär i ett spanskt konkursbo eller ägarna av ett spanskt bolag som försätts i konkurs. Vi hjälper också svenska förvaltare i förhållande till konkursboets tillgångar i Spanien, vilket inte alltid innebär inblandning av en spansk domstol.

Slutligen har vi tvister om Verkställighet i Spanien, av till exempel en svensk dom eller ett dokument undertecknat med en spansk Notarius Publicus.

Sedan etableringen av Zafo Law under 2004, har kontoret uppnått exceptionell erfarenhet av rådgivning till skandinaviska klienter gällande spanska rättsfrågor. De allra flesta ärenden som Zafo Law behandlar innehåller ett internationellt inslag som involverar ett av de skandinaviska länderna.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner och Abogado (spansk advokat)

Zafo Law Insights

Nyhetsbrev om spansk rätt.