Skatt

De spanska skattemyndigheterna har blivit mycket effektivare, och man bör vara beredd på att anspråk och aviseringar skickas till fastigheten i Spanien, antingen beträffande beskattningen av fastigheten eller när det gäller annan spansk beskattning. Ofta sker detta med kort svarstid, så det är viktigt att vara hemma.

Aviseringar från de spanska skattemyndigheterna

Spörsmål från de spanska skattemyndigheterna måste besvaras i tid. Om detta inte sker i tid, finns en stor risk för böter och du förlorar möjligheten att invända. Oavsett om du bor permanent i din spanska bostad eller inte, måste du svara på spörsmål från de spanska myndigheterna. Det kan vara en utmaning. Speciellt för icke-residenta svenskar i Spanien, eftersom de ofta bara befinner sig i landet under perioder, men särskilt eftersom språket i Spanien är spanska och engelska inte accepteras vid skatteärenden.

Spanskt skatteombud

Lyckligtvis finns det en bra lösning. Du kan utse ett valfritt skatteombud. De spanska skattemyndigheterna kan då endast kontakta skatteombudet i samband med begäran, anspråk, anmälningar etc. Zafo Law är listad som spanskt skatteombud för många skandinaviska fastighetsägare i Spanien. I praktiken innebär detta att Zafo Law kommer att ta emot alla aviseringar och spörsmål från skattemyndigheterna för din räkning, och vi kan därmed säkerställa ett snabbt svar.

Sedan 2004 har vi hanterat hundratals skatteärenden i Spanien för skandinavers räkning, och vi har därmed skapat en gedigen erfarenhet av:

  • Arvsskatt
  • Representation och handläggning av ärenden inför de spanska skattemyndigheterna och domstolarna.
  • Årsredovisning av tillgångar utanför Spanien (formulär 720)
  • Svara på aviseringar och spörsmål från de spanska skattemyndigheterna
  • Spanskt skatteombud
  • Årlig spansk inkomst- och förmögenhetsdeklaration för residenta och icke-residenta
  • Fastighetsskatt
  • Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige/Spanien
  • Särskild spansk skattefördel (Beckham-lagen)

Vi bedriver skatteärenden vid alla instanser i det administrativa systemet, och vi kan väcka talan mot de spanska skattemyndigheterna via domstol om nödvändigt för att lyckas.

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss