Privat

Zafo Law har mer än 15 års erfarenhet av att hjälpa skandinaver att köpa, sälja och ärva fastighet i Spanien. Detsamma gäller för upprättande av spanska testamenten och spanska skattefrågor. Vi erbjuder rådgivning för privata aktörer inom tre väsentliga områden, så våra frågor är: Ska vi hjälpa dig med Fastighet, Arv & Testamente eller Skatt i Spanien?

Vi erbjuder rådgivning på ditt språk

Vi vet att det spanska språket kan uppfattas som ett hinder för dig. Därför erbjuder vi rådgivning på både svenska, danska, engelska och spanska, så att du kan känna dig trygg i din kommunikation med oss.

Spanskt skatteombud

Zafo Law rekommenderar alla svenskar som äger fastighet i Spanien att utse ett kunnigt spanskt skatteombud till de spanska skattemyndigheterna. Undvik då att ange en icke auktoriserad rådgivare.

Som spansk advokat för skandinaviska klienter i Spanien har jag stora fördelar av både min spanska och danska utbildning.

Lars Hovmand Mikkelsen
Abogado (spansk advokat) och Cand.jur

uautoriserede rådgivere

Icke auktoriserade rådgivare

Tyvärr erbjuder i Spanien ett stort antal icke auktoriserade rådgivare olaglig juridisk hjälp. Använd endast en oberoende och auktoriserad spansk advokat för att utreda och ge rådgivning om den rättsliga situationen - köpeavtal, skatt, notariusmöte etc.

Läs mer

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss