Om Zafo Law

Friend of Scandinavia

Zafo Law är advokatbyrån i det moderna samhället, där språk och gränser betraktas som en möjlighet snarare än en begränsning. Vår internationella strategi gör det möjligt för oss att tillgodose våra klienters behov, och är därmed vårt livselixir.

I synnerhet utmärker vi oss genom att vara fokuserade på våra klienter, och inte på bestämda rättsområden. Detta har hänt som en konsekvens av samhällsutvecklingen- där behovet av gränsöverskridande advokatbistånd aldrig har varit större, och som fortsätter att växa.

Zafo Law är specialiserade på den del av den spanska lagen där de internationella elementen spelar en viktig roll. Våra erfarenheter och kompetenser skapar värde för våra klienter och samhället i allmänhet, och vi är inte rädda för att säga att vi är en Friend of Scandinavia.

ambitioner

Våra ambitioner

Vision

Vår vision är att bli en marknadsledande juridisk samarbetspartner för svenska, danska och norska intressen i Spanien.

Mission

Vår mission är att hjälpa skandinaviska intressen i Spanien, och därmed vara en Friend of Scandinavia. Vi gör detta genom att hjälpa svenska, danska och norska bolag att lyckas på den spanska marknaden, och genom att bistå privata svenskar, danskar och norrmän att förverkliga sin dröm om Spanien. Vi skapar värde för svenska, danska och norska advokater när vi hjälper till med att komma igenom det spanska rättssystemet.

Vi har skandinaviska värderingar

Tillit

“The speed of trust”! Inget skapar resultat snabbare än tillit. De skandinaviska sociala modellerna bygger på tillit, medan den spanska byråkratin är resultatet av det motsatta.

Det är viktigt för oss att vi kan lita på varandra. Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att skydda våra klienters intressen, men vi utför inte onödigt dubbelarbete om misstro till vårt arbete visas. Utan tillit är det bättre att avbryta relationen.

Respekt

I Spanien upplever man dessvärre ofta stora dokumentationskrav och en ibland frustrerande kedja av expeditioner som krävs för att nå målet för en mycket samarbetsovillig person på andra sidan bänken. Ofta glömmer man, att samma person troligtvis befinner sig i en situation utan fokus på arbetstrivsel eller hälsa, vilket kan illustreras bland annat av bristen på kunskap om höj-/sänkbara bord.

Vi respekterar våra klienter och medarbetare. Samtliga medarbetare på Zafo Law har höj-/sänkbara bord, och när vi ber klienter om dokumentation försöker vi göra detta på bästa möjliga sätt.

Integritet

Tyvärr är korruption ett vanligt problem på alla nivåer i det spanska samhället, och det är också betalningen av remissprovisioner för det ena och det andra. Tyvärr finns det också många icke auktoriserade rådgivare som erbjuder juridisk rådgivning utan att ha tillstånd att göra det, och som därför inte heller har täckning i en ansvarsförsäkring.

Zafo Law är 100% oberoende och vi tar inte emot provisioner, gåvor eller liknande från någon tredje part som vi måste hänvisa till, vare sig det är banker, fastighetsmäklare, andra advokater osv. Zafo Laws ägare har spanska advokattitlar, och vi är täckta av en ansvarsförsäkring. Vi uppför oss ordentligt.

Trygghet

I de skandinaviska länderna är medborgarna säkrade med ett socialt skyddsnät. Tyvärr känner inte den generella spanska medborgaren till samma typ av trygghet.

Vi erbjuder våra klienter rådgivning på ett språk som de känner sig trygga med. I vår ärendebehandling fokuserar vi särskilt på de betingelser som är vanliga i Spanien, men som i de skandinaviska länderna kommer att betraktas som ovanliga. Vi vill att våra klienter ska vara så informerade som möjligt innan ett beslut fattas, så att ”ovanliga generella spanska villkor” också ingår i beslutsprocessen.

Våra styrkor

I mer än 15 år har vi varje dag arbetat med internationella frågor i Spanien, där skandinaviska intressen har varit involverade.

Det innebär att vi har samlat specialkunskap inom våra rättsområden, som många andra spanska advokatbyråer inte har haft samma möjlighet att göra, eftersom de förmodligen bara ser samma problem för skandinaviska klienter i Spanien några gånger om året.

Vi arbetar på spanska, men tillhandahåller våra tjänster på ett annat språk än spanska.

Vår historia

Zafo Law grundades 2004 i Barcelona av advokaterna Vicente Sebastián Ruiz och Lars Hovmand Mikkelsen. Jämfört med många andra advokatbyråer valde vi också att fokusera på andra rättsområden än fastighet. Bland annat bolag och tvistlösning, vilka har utvecklats att bli några av våra viktigaste verksamhetsområden.

Vi har därför byggt upp specialistkunskap i internationella juridiska frågor i Spanien inom ett brett rättsligt spektrum.

Zafo Law har på kort tid utvecklats till att bli en av de ledande spanska advokatbyråerna som löser juridiska frågor och tvister i Spanien som involverar skandinaver, skandinaviska bolag eller skandinaviska advokater.

Under 2006 öppnade vi ett kontor i Alicante och under 2013 i Marbella, till följd av efterfrågan av våra juridiska tjänster från skandinaver inom dessa områden.

Zafo Law historie

Vår historia

Zafo Law grundades 2004 i Barcelona av advokaterna Vicente Sebastián Ruiz och Lars Hovmand Mikkelsen. Jämfört med många andra advokatbyråer valde vi också att fokusera på andra rättsområden än fastighet. Bland annat bolag och tvistlösning, vilka har utvecklats att bli några av våra viktigaste verksamhetsområden.

Vi har därför byggt upp specialistkunskap i internationella juridiska frågor i Spanien inom ett brett rättsligt spektrum.

Zafo Law har på kort tid utvecklats till att bli en av de ledande spanska advokatbyråerna som löser juridiska frågor och tvister i Spanien som involverar skandinaver, skandinaviska bolag eller skandinaviska advokater.

Under 2006 öppnade vi ett kontor i Alicante och under 2013 i Marbella, till följd av efterfrågan av våra juridiska tjänster från skandinaver inom dessa områden.

Medarbetare

Lars Hovmand Mikkelsen

Lars Hovmand Mikkelsen
Partner, abogado & cand.jur.

Marbella

Vicente Sebastian Ruiz

Vicente Sebastián Ruiz
Partner, abogado, LL.M.

Barcelona

Olalla Castano Monte

Olalla Castaño Monte
Tax Advisor

Marbella

Sofia Jiménez Troemel

Sofia Jiménez Troemel
Accounting assistant

Marbella

Amaya Benito Fernandez

Amaya Benito Fernandez
Financial & Tax manager

Marbella

Francisco Coloma Linares

Francisco Coloma Llinares
Skatteadvokat

Alicante

Esmira Abdullaeva

Esmira Abdullaeva
B.A. Law Degree

Alicante

Maria Sarrate Teixido

Maria Sarrate Teixidó
Abogada (spansk advokat)

Barcelona

Rosa Astano Rojo

Rosa Maria Castaño Rojo
Abogada (spansk advokat)

Barcelona

Francisco Coloma Linares

Francisco Coloma Llinares
Skatteadvokat

Alicante

Esmira Abdullaeva

Esmira Abdullaeva
B.A. Law Degree

Alicante

Vicente Sebastian Ruiz

Vicente Sebastián Ruiz
Partner, abogado, LL.M.

Barcelona

Maria Sarrate Teixido

Maria Sarrate Teixidó
Abogada (spansk advokat)

Barcelona

Rosa Astano Rojo

Rosa Maria Castaño Rojo
Abogada (spansk advokat)

Barcelona

Lars Hovmand Mikkelsen

Lars Hovmand Mikkelsen
Partner, abogado & cand.jur.

Marbella

Olalla Castano Monte

Olalla Caastaño Monte
Tax Advisor

Marbella

Sofia Jiménez Troemel

Sofia Jiménez Troemel
Accounting assistant

Marbella

Amaya Benito Fernandez

Amaya Benito Fernandez
Financial & Tax manager

Marbella

Karriär

Tycker du att Zafo Law låter som ett spännande bolag, och vill du arbeta i en internationell miljö? Kontakta oss gärna med en spontan jobbansökan.

Kontakta oss här