Kontrakt

Zafo Law kan förbereda dina nya kontrakt, alternativt granska dina befintliga, och anpassa dem till ditt bolags situation och framtida behov. Du bestämmer om vi ska vara bolagets kontraktmanager eller om vi bara ska hjälpa till med enskilda kontrakt.

När ett svenskt dotterbolag i Spanien ska ingå ett kontrakt är det viktigt att vara medveten om att det generellt ställs höga krav på formaliteter i Spanien. Till exempel, är ett privat låneavtal inte giltigt hos de spanska skattemyndigheterna, såvida inte avtalet åtminstone är datumstämplat av en offentlig myndighet.

Om du vill undvika onödig diskussion och bevisbörda i förhållande till, till exempel, underskrifter och datum, bör ett kontrakt upprättas och undertecknas framför en spansk Notarius Publicus.

Om det redan i förväg är känt att en eventuell tvist kan komma att involvera de spanska domstolarna, antingen för att lösa tvisten eller för verkställande, bör detta beaktas redan när avtalet ingås.

zafo law kontrakttyper

Typer av kontrakt

  • Agency
  • Distribution
  • Franchise
  • Garanti
  • Leasing
  • Hyra
  • Lån
  • Renting
  • Försäljning och inköp av varor och tjänster
  • Standard affärsvillkor

Sedan etableringen av Zafo Law under 2004, har kontoret uppnått exceptionell erfarenhet av rådgivning till skandinaviska klienter gällande spanska rättsfrågor. De allra flesta ärenden som Zafo Law behandlar innehåller ett internationellt inslag som involverar ett av de skandinaviska länderna.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner och Abogado (spansk advokat)

Vi erbjuder rådgivning på ditt språk

Vi vet att det spanska språket kan uppfattas som ett hinder för dig. Därför erbjuder vi rådgivning på både svenska, danska, engelska och spanska, så att du kan känna dig trygg i din kommunikation med oss.

Blue Power Partners
Adevinta
lca consultants

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss