Konkurs

Om du har en fordran hos ett spanskt bolag som har försatts i konkurs i Spanien, måste du som borgenär lämna in en juridisk fordran i konkursen till domstolen. Det räcker inte att du lämnar in din fordran till förvaltaren, och du måste därför utse en spansk advokat som kan presentera din fordran inför den spanska domstol som hanterar konkursen. Om ditt eget bolag har problem, ger vi rådgivning om hur du går igenom en konkursprocess.

Är du förvaltare av ett svenskt konkursbo med tillgångar i Spanien?

Låt Zafo Law hjälpa till med att säkra och realisera tillgångarna som befinner sig i Spanien. Vi har en djupgående kunskap i denna problemställning, och det är vår erfarenhet att en lösning beror på de faktiska omständigheterna. Vi fokuserar därför på att hitta den lösning som i just ditt fall faktiskt kan vara genomförbar.

Är din spanska kund eller leverantör försatt i konkurs?

Tyvärr får en kund eller leverantör ibland ekonomiska problem. När ett konkursförfarande har påbörjats i Spanien bör du som borgenär vara särskilt medveten om att du först kan göra anspråk på din fordran om du formellt deltar i konkursförfarandet i Spanien.

Står ditt spanska bolag inför en konkurs?

Om ditt spanska bolag är i ekonomiska problem och står inför en konkurs, uppstår många frågor. Finns det några spanska garantisystem som täcker de anställda? Kan man hållas personligen ansvarig för bolagets ekonomiska situation? Vi hjälper dig att hantera denna svåra situation på bästa möjliga sätt.

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss