Kommersiella tvister

Vi driver tvister som har uppstått i affärsrelationer inom agency- distributions- eller franchiseavtal. Det kan också vara återkrav av ett ekonomiskt anspråk från ett spanskt bolag, dess ”administrador” eller styrelseledamot. Vi tillhandahåller juridisk hjälp när ditt bolag har sålt eller köpt varor till / från Spanien och det efter leverans inte finns något avtal om varornas kvalitet, kvantitet, leverans etc. Vi har lång erfarenhet av den speciella processen för uppsägning av anställda i ett spanskt bolag.

Ska vi hjälpa till med att väcka en talan för dig i Spanien?

Det finns många frågor att tänka på i samband med att man utför en stämning i Spanien. Utöver den rättsliga tvisten som ger upphov till att en talan inleds, är det av stor vikt att den inledda processen är den rätta både i relation till valet av rättsprocess, och i relation till den praktiska delen av arbetet.

Ur juridisk synvinkel kan ett ärendeuppdrag delas in i följande faser:

Rådgivning

  • Översikt över ärendet
  • Rättsliga alternativ
  • Deadlines

Alternativ

  • Insamling av dokumentation
  • Utarbetande av rapport, legal options
  • Sökning efter spanska tillgångar

Väcka talan

  • Förberedelse och presentation av stämning
  • Förhandling
  • Dom

Kommersiella tvister

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss