Global Corporate Management

Om ditt bolag redan är etablerat i Spanien kan vi också hjälpa dig med bokföring, rapportering, skatt, moms och lön. Med vårt Global Corporate Management koncept kan du därmed fokusera på verksamheten medan vi uppfyller bolagets allmänna administrativa skyldigheter.

I Spanien fyller administration och formalitet generellt en mycket större del än i Sverige, och de administrativa uppgifterna i samband med förvaltningen av ett spanskt bolag kräver därför också mer resurser för den ansvarige för bolaget.

När du etablerar ditt bolag på en ny marknad och i ett främmande land måste du hantera många nya förhållanden. Ny lagstiftning och förordningar, lokal kultur och normer, och för att inte nämna alla informella spelregler som kan vara bra att veta. Det är tidskrävande och kan vara dyrt för ditt bolag. Vi hjälper ett stort antal av våra klienter att spara tid på regelbunden administration så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Sedan 2004 har Zafo Law fått omfattande kunskap och stor erfarenhet av att driva bolag i Spanien. Vi har således kännedom om många av de utmaningar och fallgropar som ditt bolag kommer att möta på vägen. Du och ditt bolag kan dra nytta av detta. Vi har samlat de mest grundläggande administrativa tjänsterna i ett och samma koncept. Vi kallar det Global Corporate Management.

Global Corporate Management tjänster

Administrativa uppgifter för spanska bolag

Det är en stor skillnad mellan den administrativa bördan för bolag i Spanien jämfört med Sverige. Läs mer om de specifika skillnaderna här.

Klicka här
Blue Power Partners
Adevinta
lca consultants

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss