Category Archives: Privat-se

Ny spansk solidarisk förmögenhetsskatt som gäller för år 2022

Den 28 december 2022 publicerade den spanska regeringen, via den spanska BOE, en lag som...

EU- domstolen underkänner Spaniens formulär 720 i historiskt beslut

Det flesta personer med skatterättslig hemvist i Spanien har hört talas om det spanska formuläret...

Spansk inkomstdeklaration för skatteresidenta (IRPF) 2020

Skatteresidenta svenskar i Spanien måste varje år lämna in en spansk inkomstdeklaration för alla sina...

Spansk kapitalvinstskatt för skatteresidenta år 2020

Om du är skatteresident i Spanien måste du komma ihåg att deklarera vinster och förluster...

Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Spanien?

De flesta tror att de kan befinna sig i Spanien i upp till 183 dagar...

Spansk förmögenhetsskatt i Andalusien

Den spanska förmögenhetsskatten upphävdes faktiskt från och med inkomståret 2008, men som en följd av...

Spansk skattedeklaration för icke-residenta

Alla icke-residenta fastighetsägare i Spanien måste en gång per år lämna in en spansk självdeklaration...

Köp av fastighet i Spanien

Följande är en kort och generell beskrivning av några av de saker man bör vara...

Spanskt testamente

I Sverige finns det inget testamentsregister och ett svenskt testamente upprättas inte framför en notarius...

Ansvarsförklaring ersätter ibruktagningstillåtelse i Andalusien

Som ett resultat av de förlamade konsekvenserna av COVID-19 har ett nytt stycke lagts till...