Category Archives: Bolag

Sandlådor, skattelättnader och talang: nyckelaspekter i Spaniens nya Startup-lag

Spaniens regering har avslutat arbetet med ett nytt lagförslag som ska förbättra förutsättningarna för startups...

Digitala nomader

Digitala lösningar i kombination med pandemin har fört med sig mer så kallat internationellt distansarbete,...

Pre-Pack och köp av produktionsenheter i Spanien

På sistone har det så kallade pre-pack blivit mycket omtalat i samband med spanska konkurser....

Spanska anställningsavtal

Den spanska arbetsmaknaden är känd för att vara stel, och svenska företag som är verksamma...

Förvärv av produktionsenheter i Spanien

Coronapandemin har gravt påverkat den spanska ekonomin med en dramatisk nedgång av den ekonomiska aktiviteten...

Försäljning av spanska tillgångar i svensk konkurs

Hur ska fordringsägare och konkursförvaltare gå till väga för att sälja en konkursförsatt svensks tillgångar...

Ledningsorgan i ett spanskt bolag

I Spanien ska ett bolag ledas, förvaltas och företrädas av en av tre möjliga ledningsformer,...

Ny spansk lag om hemarbete via IT och telekommunikation

Den spanska regeringen har vidtagit ny lagstiftning för hemarbete i anställningsförhållanden, som utförs med hjälp...

Att starta ett spanskt bolag

Innan du startar ett bolag i Spanien är det nödvändigt att överväga vissa aspekter, dels...

Administrativa uppgifter för spanska bolag

I Spanien är administration och formaliteter i allmänhet av större vikt än i Sverige, och...