Category Archives: Artiklar

Ny spansk solidarisk förmögenhetsskatt som gäller för år 2022

Den 28 december 2022 publicerade den spanska regeringen, via den spanska BOE, en lag som...

EU- domstolen underkänner Spaniens formulär 720 i historiskt beslut

Det flesta personer med skatterättslig hemvist i Spanien har hört talas om det spanska formuläret...

Sandlådor, skattelättnader och talang: nyckelaspekter i Spaniens nya Startup-lag

Spaniens regering har avslutat arbetet med ett nytt lagförslag som ska förbättra förutsättningarna för startups...

Digitala nomader

Digitala lösningar i kombination med pandemin har fört med sig mer så kallat internationellt distansarbete,...

Pre-Pack och köp av produktionsenheter i Spanien

På sistone har det så kallade pre-pack blivit mycket omtalat i samband med spanska konkurser....

Spanska anställningsavtal

Den spanska arbetsmaknaden är känd för att vara stel, och svenska företag som är verksamma...

Förvärv av produktionsenheter i Spanien

Coronapandemin har gravt påverkat den spanska ekonomin med en dramatisk nedgång av den ekonomiska aktiviteten...

Spansk inkomstdeklaration för skatteresidenta (IRPF) 2020

Skatteresidenta svenskar i Spanien måste varje år lämna in en spansk inkomstdeklaration för alla sina...

Försäljning av spanska tillgångar i svensk konkurs

Hur ska fordringsägare och konkursförvaltare gå till väga för att sälja en konkursförsatt svensks tillgångar...

Spansk kapitalvinstskatt för skatteresidenta år 2020

Om du är skatteresident i Spanien måste du komma ihåg att deklarera vinster och förluster...