Arv och testamente

Det är kanske inte det mest uppmuntrande ämnet att förhålla sig till, men det kan vara en riktigt bra idé att ta tag i. Särskilt för arvtagarna, som annars skulle riskera en onödigt komplicerad boutredning.

Särskilda spanska arvsförhållanden

Internationella arv är ett mycket komplicerat juridiskt område. De spanska arvsvillkoren skiljer sig markant jämfört med de svenska, och därför måste svenska arvtagare, advokater och förvaltare ägna särskild uppmärksamhet åt frågor som:

  • att en boutredning startas på arvtagarnas initiativ genom en spansk Notarius Publicus eller domstol
  • att det inte uppstår en självständig juridisk person (dödsbo)
  • att en fastighet endast kan säljas efter att arvsskiftet i Spanien har slutförts, och efter att den spanska arvsskatten har betalats in i förskott
  • att det finns en 6 månaders tidsfrist för betalning av spansk arvsskatt.

Därför bör ett spanskt testamente upprättas

Om du funderar på att investera i en fastighet i Spanien bör du också överväga att upprätta ett spanskt testamente. Zafo Law rekommenderar att alla svenskar som äger fastighet i Spanien upprättar ett spanskt testamente, oavsett om de är bosatta eller inte i Spanien.

Användning av svensk arvsrätt i Spanien

Vid genomförandet av ett arvskifte i Spanien, där den avlidnes nationalitet var svensk, tar arvskiftet automatiskt en komplex rättslig vinkel. Denna situation innebär ofta att den svenska arvsrätten kan tillämpas, men bara i den utsträckning det kan läsas med de spanska glasögonen.

Det kan därför vara mycket viktigt att det juridiska biståndet ges av en spansk advokatbyrå som har kännedom i svensk arvsrätt.

Zafo Law bistår både arvingar, advokater och förvaltare inom följande områden:

  • Spanskt testamente
  • Internationell arvsrätt
  • Arvsprocess via Notarius Publicus i Spanien
  • Arvstvist via domstol i Spanien

Spanskt arv och testamente

Se mer här

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss