Arbetsrätt

Den spanska arbetsmarknaden är känd för att vara oflexibel. Det utgör utmaningar för både arbetsgivare och anställd. Speciellt svenska bolag som vill etablera sig på den spanska marknaden måste vara medvetna om den betydande ”seguridad social” betalningen, som måste betalas utöver den anställdes bruttolön, samt de spanska reglerna för ersättning vid uppsägning.

Hur lyckas du med ditt bolag i Spanien?

Naturligtvis beror det på ett brett spektrum av förutsättningar för huruvida ett svenskt bolag lyckas i Spanien eller inte, och det räcker naturligtvis inte med att bara hantera en av dessa frågor. När det gäller bolagets överväganden i förhållande till anställda rekommenderar vi tre fokuspunkter som svenska bolag bör förbereda sig för, för att navigera i ett spanskt sammanhang.

Vi arbetar med tre fokuspunkter

Arbetsrätt

  • Anställningstyper och anställningsavtal
  • VD-kontrakt
  • Uppsägning
  • Socialförsäkring
  • Konsekvenser vid uppsägning av anställningsavtal
  • Tvister och förhandling (CMAC)

Sedan etableringen av Zafo Law under 2004, har kontoret uppnått exceptionell erfarenhet av rådgivning till skandinaviska klienter gällande spanska rättsfrågor. De allra flesta ärenden som Zafo Law behandlar innehåller ett internationellt inslag som involverar ett av de skandinaviska länderna.

Vicente Sebastián Ruiz
Managing Partner och Abogado (spansk advokat)

Vi erbjuder rådgivning på ditt språk

Vi vet att det spanska språket kan uppfattas som ett hinder för dig. Därför erbjuder vi rådgivning på både svenska, danska, engelska och spanska, så att du kan känna dig trygg i din kommunikation med oss.

Blue Power Partners
Adevinta
lca consultants

Ska vi hjälpa dig?

Kontakta oss här för ett samtal utan förpliktelse gällande dina behov.

Ring nu Skriv till oss