Affärsvillkor

Zafo Laws affärsvillkor som gäller från den 1 januari 2020 kan läsas nedan.
Om inte annat avtalats skriftligen gäller dessa villkor när Zafo Law accepterar att ta sig an ett ärende för en klient.

Zafo Law S.L.P.

Zafo Law S.L.P. är ett spanskt professionellt företag registrerat i det spanska bolagsverket i Barcelona med spanskt moms- och identifikationsnummer B63420418.

Personuppgifter

Zafo Law har en skyldighet att begära personuppgifter från våra klienter. Informationen lagras i vår klientdatabas och skyddas i enlighet med gällande spanska sekretesslagar.

Arvode

Beräkningen av våra advokatarvoden baseras på följande faktorer:

  • Ärendets mängd eller vikt för klienten
  • Ärendets komplexitet
  • Krav på specialistkompetens
  • Ärendets tidsomfattning
  • Ärendets tidspress
  • Språk som används vid ärendebehandling
  • Ärendets resultat
  • Involverat ansvar för Zafo Law

Våra arvoden beräknas alltid exklusive olika ärenderelaterade utgifter och utlägg.

Det är ofta mycket svårt att på förhand bestämma arvodets storlek för en given uppgift. Vi skickar dock alltid en uppskattning av storleken på det förväntade arvodet, utgifter och utlägg. Om det visar sig att uppskattningen inte kommer att gälla kommer vi att informera om detta så tidigt som möjligt.

Fakturering och betalningsvillkor

Zafo Law fakturerar som utgångspunkt arvodet i samband med avslutandet av ärendet, om inte annat avtalats. Vissa ärenden har emellertid ett längre tidspann, och i dessa fall faktureras och avräknas arvodet löpande i relation till utförandet av olika uppgifter.

Betalningsvillkoren är 8 dagar från fakturadatumet, och spansk moms läggs till enligt befintlig spansk lagstiftning. Vid försenad betalning debiterar vi ränta i enlighet med spansk lagstiftning.

Klientmedel

Hos Zafo Law begär vi vanligtvis förskottsbetalning av ärenderelaterade utgifter och utlägg, precis som att vi kan be om á conto medel för täckning av arvode.

Tillämplig lag

Zafo Laws tjänster regleras i alla avseenden av spansk lag.