Cookiepolicy

Hur inaktiveras cookies i de vanligaste webbläsarna?

Vanligtvis är det möjligt att sluta acceptera cookies i webbläsaren eller sluta acceptera cookies för en viss tjänst. Med alla moderna webbläsare kan du ändra cookie-inställningarna. Dessa inställningar finns vanligtvis i ”Inställningar” eller ”Preferencer” i din webbläsarmeny. Även om det kan variera något från en webbläsarversion till en annan, är konfigurationen av cookiepolicyn för de mest använda webbläsarna enligt följande: 

Internet Explorer: Verktyg -> Internetalternativ -> Sekretess -> Konfiguration.

Firefox: Verktyg -> Inställningar -> Sekretess -> Historik -> Anpassad konfiguration.

Chrome: Inställningar -> Visa avancerade inställningar -> Sekretess -> Innehållsinställningar.

Safari: Inställningar -> Säkerhet.

För mer information kan du kontakta support eller hjälp från din webbläsare.